Benoeming nieuw bestuurslid

Wilco Peul is per 1 september 2020 benoemd als bestuurslid van ZonMw. Hij is voor 3 jaar benoemd door minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

ZonMw verwelkomt hem van harte in het bestuur. Wilco Peul vervult een vacant komende plek in het bestuur voor het profiel “klinisch wetenschappelijk onderzoeker en medisch specialist die wetenschappelijk onderzoek combineert met patiëntenzorg”. Met zijn diversiteit aan werkzaamheden en (bestuurlijke) ervaringen komt Wilco Peul zeer goed tegemoet aan het gezochte profiel en biedt hij een mooie aanvulling in het bestuur.

Prof. dr. Wilco Peul is werkzaam als hoogleraar Neurochirurgie en Epidemioloog. Hij is afgestudeerd aan de Erasmus universiteit van Rotterdam en heeft zijn opleiding tot neurochirurg gevolgd in het HMC Westeinde in Den Haag en het LUMC in Leiden. Bij beide instellingen en het HAGA is hij nog steeds werkzaam als neurochirurg en geeft als voorzitter leiding aan de regionale netwerkorganisatie Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) in Leiden, Den Haag, Leiderdorp en Haarlem naast zijn dagelijks werk als klinisch afdelingshoofd in het LUMC. Hij is gespecialiseerd in spinale reconstructieve chirurgie en neurotraumatologie. Voorts heeft hij zijn MSc. gehaald in Epidemiologie aan het EMGO, Universiteit van Amsterdam. Dit om de doelmatigheid van chirurgische behandelingen aan te kunnen tonen, startend met de ZonMw gesubsidieerde studie  “Timing of Surgery for Sciatica”  waar hij in 2008 cum laude op promoveerde. Voor zijn proefschrift ontving hij de Best Paper Award van het International Scientific Society of the Lumbar Spine (ISSLS) in Hong Kong. Hij is de oprichter en hoofdonderzoeker van de Scientific Assessment & Innovation in Neurosurgical Treatment Strategies (SAINTS) Leiden-The Hague in het LUMC, heeft veel wetenschappelijke onderzoeken op zijn naam staan en is medebegeleider van onderzoekers binnen de zes thema’s binnen dit neurochirurgie programma.

Wilco Peul is daarnaast ook bestuurlijk actief o.a. als oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgie (NVvN), president Neurosurgery Chapter UEMS, bestuurslid EANS en oud-voorzitter FMS commissie ‘Praktijk Variatie’ en vanuit die rol betrokken geweest bij het FMS-ZonMw convenant ‘Verstandig Kiezen.

Opvolger Bart Fauser

Wilco Peul vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van prof. dr. Bart Fauser. Bart Fauser heeft de maximale bestuurstermijn bereikt en is acht jaar lid van het ZonMw bestuur geweest. Het ZonMw bestuur bedankt Bart Fauser heel hartelijk voor zijn inzet.

Meer informatie

Organisatie en werkwijze ZonMw