Overzicht gehonoreerde projecten Rediscovery Ronde 1-6

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen
In Rediscovery Rondes van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is aan de volgende projecten subsidie toegekend:

Rediscovery Ronde 6:

Rediscovery Ronde 5:

Rediscovery Ronde 4:

Rediscovery Ronde 3:

Rediscovery Ronde 2:

Rediscovery Ronde 1:

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen