Overzicht gehonoreerde projecten Grote Trials Ronde 1-6

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen
In de Grote Trials Rondes van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is aan de volgende projecten subsidie toegekend:

Grote Trials Ronde 6 (2024):

Grote Trials Ronde 5:

Grote Trials Ronde 4:

Grote Trials Ronde 3:

Grote Trials Ronde 2:

Buiten de rondes:

Onderwerpen

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen