Overzicht gehonoreerde projecten BeNeFIT Call

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen

De BeNeFIT Call (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is een gezamenlijk initiatief vanuit de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek en het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), die sinds 2018 gezamenlijke oproepen financieren.

BeNeFIT maakt grote, multicenter, gerandomiseerde klinische studies mogelijk voor zorgprofessionals om belangrijke gezondheidsvragen te beantwoorden. 

In BeNeFIT Ronde 3 (2024) is aan 6 projecten subsidie toegekend:

In BeNeFIT Ronde 2 (2022) is aan 4 projecten subsidie toegekend:

In BeNeFIT Ronde 1 (2020) is aan 5 projecten subsidie toegekend:

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen