Heroverweging van Surveillance van Antimicrobiële Resistentie

Projecten MAGIcIAN en OASIS organiseren gezamenlijk symposium in Les Pensières
Op 7 maart 2024 organiseerden twee door JPIAMR-gefinancierde consortia een gezamenlijke symposium als onderdeel van hun afrondende activiteiten om de opgedane kennis te delen en verspreiden.

Over de projecten

MAGIcIAN, Modelling Approaches to Guide Intelligent surveillance for the sustainable Introduction of novel Antibiotics, combineert data-science en machine-learning technieken met klinische, microbiologische en epidemiologische expertise. Het project komt tegemoet aan de nationale en lokale behoeften aan epidemiologische surveillance en ondersteunt de introductie van nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen. Lees hier meer over MAGIcIAN.

OASIS richt zich op de behoefte aan epidemiologische surveillance binnen een One Health-paradigma, met als doel het toepasbaar te maken in hoge, midden- en lage inkomenslanden. Het doel van het project is om surveillance eenvoudiger en toegankelijker te maken door middel van Lot Quality Assurance Sampling, en om besluitvormers te helpen tijdig en goed geïnformeerd te handelen. Lees hier meer over OASIS.

Les Pensières

Het evenement, dat werd gehouden in het historische Les Pensières, werd geprezen als een succes met ongeveer 50 aanwezigen, zowel fysiek als online. De deelnemers zijn zeer gastvrij in ontvangst genomen. Als gezondheidscentrum is Les Pensières onderdeel van de Mérieux Foundation waar gezondheidsmedewerkers hun bevindingen bespreken en kennis delen die bijdraagt aan publieke en mondiale gezondheid.

WHO opent symposium

De dag werd geopend door Anna Dean, epidemioloog en dierenarts bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève, afdeling Surveillance, Prevention and Control of AMR. Ze benoemde het in 2015 opgerichte GLASS: het GLobal Antimicrobial Resistance Surveillance System. GLASS was het eerste wereldwijde samenwerkingsplatform dat de verzameling van informatie over antimicrobiële resistente genen en bacteriën standaardiseerde. Het markeert ook een belangrijke verschuiving om naast laboratoriumgegevens ook epidemiologische, klinische en populatie-gerichte gegevens te verzamelen.

Resultaten OASIS in Nederland, Duitsland, Burkina Faso en Togo

Na Anna's informatieve sessie nam het OASIS-team het stokje over om hun ervaring te delen met de Lot Quality Assurance Sampling-methode (LQAS) die ze in het project gebruikten om de prevalentie van AMR in verschillende omgevingen te bestuderen. Frank van Leth, coördinator van Project OASIS, opende de ochtendsessie met OASIS en beschreef de LQAS-methodologie en de eerste bevindingen van het project. Kijkend naar de testkenmerken is LQAS zeer geschikt voor verschillende AMR-surveillancedoelstellingen (het verstrekken van prevalentie, schattingen, het beoordelen van tijdstrends in de prevalentie, het evalueren van de impact van interventies). De LQAS-methode is niet geschikt als "vroegtijdig waarschuwingssysteem", gezien de gemarkeerde niveaus van misclassificatie bij een lage prevalentie van AMR.

Maike Richter en Carina Leitner, twee promovendi van de Universiteit van Giessen en het Friedrich-Loeffler Instituut, vervolgden met het bespreken van de resultaten van de surveillancestudie die is uitgevoerd in Duitse veepopulaties, met name varkens en kippen. Om ervoor te zorgen dat de LQAS-benadering een haalbare methode is om de AMR-prevalentie in deze setting te bepalen, is een zorgvuldige opzet van de surveillancebenadering nodig. De grote verschillen in niveaus van AMR voor de verschillende antibiotica in het veterinaire domein vereisen contextspecifieke LQAS-parameters. 

Abdoul-Salam Ouedraogo en Mounerou Salou, professoren en onderzoekers van de Nazi Boni Universiteit en de Universiteit van Lomé, deelden en bespraken de op LQAS gebaseerde AMR-surveillance in humane populaties in respectievelijk Burkina Faso en Togo. Uit de studie bleek dat de prevalentie van AMR meer dan 20% was voor E. coli of K. pneumonie gekweekt bij patiënten met vermoedelijke ongecompliceerde urineweginfectie voor een groot aantal antibiotica in beide landen. Gezien deze resultaten zou de behandeling van deze infecties andere antibiotica vereisen dan eerstelijnsantibiotica.

Om OASIS af te ronden deelde Christopher Pell tot slot het perspectief van de belanghebbenden op het gebruik van LQAS als monitoringsysteem voor vee en humane populaties. Uit de resultaten van interviews met belanghebbenden in het humane domein bleek dat er weinig kennis was van AMR-surveillancestrategieën, maar het gebruik van LQAS werd als potentieel haalbaar beschouwd. Belanghebbenden op veterinair gebied uitten hun bezorgdheid dat aanvullende AMR-surveillancestrategieën zouden leiden tot een beperktere aanpak van het gebruik van antibiotica, waardoor het dierenwelzijn in gevaar zou komen. Misbruik, onjuist gebruik en overmatig gebruik van antibiotica komt veel voor bij zowel mensen als vee. De hoop van het OASIS-team is dat de gegevens die in het kader van dit project worden verzameld, bijdragen aan de levensvatbaarheid van LQAS als surveillancebenadering, waardoor de drempel om AMR-surveillance te implementeren wordt verlaagd.

Resultaten MAGIcIAN in Nederland, Letland, Spanje en Italië

Tijdens de middagsessie was het de beurt aan het MAGIcIAN-team om hun bevindingen te delen. Ernst Dirk Schäfer presenteerde een mechanistisch model van infectie-evolutie met interacties tussen bacteriën, gastheercellen en antimicrobiële middelen, waarbij de ‘within-host’ dynamiek van N. gonorroe-infectie en behandeling met antibiotica werd besproken. Hij liet in een voorbeeld van langdurige overdracht van N. gonorroe, in aanwezigheid van blootstelling aan antibiotica, zien hoe resistente bacteriën konden ontstaan door willekeurige mutatie en selectie. 

Daarna sprak Davide Vergni, coördinator van Project MAGIcIAN, over de evolutie en overdracht van resistentie tegen N. gonorroe-geneesmiddelen met behulp van een geïntegreerd ‘agent-based multiscale model’. Hij demonstreerde dat de hoge flexibiliteit van het model het mogelijk maakt om verschillende scenario's van epidemische verspreiding te creëren in aanwezigheid van verschillende gezondheidsmaatregelen van preventie, surveillance en screening. Dit model kan bijdragen aan effectieve besluitvorming in de gezondheidszorg, ook met het oog op de introductie van nieuwe antibiotica.

Rondetafelgesprek en vervolg samenwerking

Na afloop van de presentaties bedankte Davide iedereen voor hun deelname aan het gezamenlijke symposium, waarna een rondetafelgesprek werd geopend. Het rondetafelgesprek, geleid door Constance Schultsz, had als doel te reflecteren op de geleerde lessen van beide projecten, zowel op technisch als op implementatiegebied.

Aan het einde van het evenement kwamen de teams van MAGIcIAN en OASIS samen om een mogelijke toekomstige samenwerking te bespreken, ondanks het einde van de projecten. Er werden verschillende ideeën geopperd, waarbij werd erkend dat beide projecten in synergie zouden kunnen werken om de AMR-surveillance verder te bestuderen en te verbeteren. De projectteams komen voor de zomer weer bij elkaar om de volgende stappen hierin te zetten. Een helder signaal dat beide teams de samenwerking hebben gewaardeerd en echt van elkaar hebben geleerd. Surveillance is cruciaal in elke stap van het proces om AMR het hoofd te bieden. Het heroverwegen van de gebruikte strategieën en het definiëren van nieuwe en effectieve benaderingen vereist internationale samenwerking in een One Health-setting. Beide projectteams zijn dankbaar voor de steun van de projectfinanciers, het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) en onze projectpartners om dit mogelijk te maken.

We danken de volgende projectfinanciers:
  • ZonMw
  • Ministero dell’Istruzione e del Merito (Miur), The Italian Ministry of Public Education
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra, The Ministry of Education and Science of Latvia
  • Ministerio de ciencia e innovación, The Ministry of Science and Innovation of Spain
  • Agence National de la Recherche (ANR), The French Research Agency
  • Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
  • Bundesministerium für Bildung und Forschung, The Federal Ministry of Education and Research

Als u in contact wenst te komen met het projectteam, neem dan contact op met Valeria (v.cristofoli@aighd.org).