In gesprek over de dag van morgen met het wensenboekje van GENERO

Is onderdeel van het programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
Hoe krijgen zorg- en welzijnsprofessionals een beter beeld van wat ouderen belangrijk vinden in hun leven? En hoe kun je ervoor zorgen dat het ook gemakkelijker wordt voor de doelgroep om hier zelf over na te denken of over te praten? Deze vragen staan centraal in het GENERO-netwerk en samen met de doelgroep ontwikkelden zij het wensenboekje: In gesprek over de dag van morgen. Zo gaan zij samen aan de slag met proactieve zorgplanning.

Wensen en behoeften voor zorg en ondersteuning formuleren

GENERO (Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving) is een netwerk in de ouderenzorg in regio Zuidwest-Nederland dat zich inzet voor ouderenparticipatie. En dat nemen zij heel letterlijk. Er wordt niet over ouderen gepraat, maar mét ouderen. Zo ook in het project ‘Proactieve Zorgplanning’ dat vanuit het ZonMw-programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg subsidie heeft ontvangen.

Proactieve Zorgplanning is een proces waarbij ouderen en hun naasten worden ondersteund om in terugkerende dialoog, op basis van wensen en voorkeuren, passende doelen voor zorg en ondersteuning te formuleren. Op die manier weten zorg- en welzijnsprofessionals beter wat de wensen van hun oudere cliënten zijn en anderzijds is het voor ouderen prettig dat bepaalde behoeften duidelijk zijn vastgelegd. Met de subsidie van Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg heeft GENERO een instrument ontwikkeld dat het gesprek tussen ouderen en hun naasten ondersteunt met bijvoorbeeld een huisarts, welzijnswerker of wijkverpleegkundige: het wensenboekje ‘In gesprek over de dag van morgen’. Het project zit in een afrondende fase, maar kijkt nu al vooruit naar een mogelijk vervolg.

In de video vertellen netwerkcoördinator Hanna van Dijk, huisarts Corina Koster - Brons en welzijnswerker Henny de Wilt over hun ervaringen als professionals in dit proces en wat het wensenboekje hen heeft opgeleverd. Wat in dit project zo waardevol is gebleken, is dat de ouderen zelf ook actief betrokken zijn geweest in het ontwikkelen van het wensenboekje. Herman Meinhardt licht in de video toe waarom hij dit als oudere zo belangrijk vindt en wat het volgens hem oplevert voor deze doelgroep.

Zelf aan de slag met het wensenboekje van GENERO?

Op de website van GENERO kan het wensenboekje worden aangevraagd en is er ook een digitale versie te downloaden. Zijn er vragen over hoe het boekje toegepast kan worden in een specifieke situatie? Neem dan contact op met Demi Timmers van GENERO via d.timmers@samergo.nl

Netwerksamenwerking en impact vergroten

Wij vinden het belangrijk dat netwerken ook van elkaar kunnen leren. We delen daarom met regelmaat resultaten van projecten met het doel dat de ouderenzorg zich (integraal) verder ontwikkelt. GENERO vindt dit ook belangrijk en neemt daarom ook deel aan de ‘Dynamische Kennissynthese’ die in opdracht van ZonMw wordt uitgevoerd door het LUMC. Het doel van dit traject is het continu ophalen, bundelen en analyseren van verschillende inzichten, lessen en ervaringen uit de lokale praktijk van de netwerken. Deze kennis en ervaringen worden vervolgens weer teruggegeven aan het programma en de verschillende netwerken in de vorm van tips en handvatten voor het opzetten en verduurzamen van netwerken.

Gerelateerd