Samen leren transformeren richting passende zorg

29 juni 2023 09.00 - 12.00 uur, Inntel Hotel in Utrecht
Op 29 juni organiseert ZonMw een kick-off van een nieuwe subsidieoproep gericht op domeinoverstijgend samenwerken aan de transformatie naar passende zorg en ondersteuning.

Doel van de bijeenkomst

De kwaliteit van de zorg staat onder druk door vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken, stijgende zorgkosten en een tekort aan zorgprofessionals. Ook zijn de gezondheidsverschillen in Nederland groot. Om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft moet er regionaal en domeinoverstijgend samengewerkt worden om zo stappen te zetten in de transformatie.

Waarom een subsidieoproep?

In 2021 heeft ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verkenning uitgevoerd naar regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s). Hieruit kwam o.a. naar voren dat er behoefte is aan ondersteuning en aanvullende expertise om stappen te kunnen maken in het transformatieproces naar passende zorg en ondersteuning.

ZonMw heeft samen met een aantal landelijke partijen een subsidieoproep ontwikkeld gericht op de ondersteuning van DSV’s.

De subsidieoproep bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De oproep zelf met als doel ‘Domeinoverstijgend samenwerken aan de transformatie naar passende zorg en ondersteuning’ voor het leren transformeren met en door de DSV’s;
  2. Een ondersteuningstraject met o.a. workshops die zich richten op de bouwstenen van transformatie;
  3. Een landelijk lerend netwerk bestaande uit DSV’s en landelijke partijen om onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling te verstevigen.

Deze oproep wordt opengesteld vanuit een nieuw nog verder vorm te geven ZonMw programma (als vervolg op het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek) dat zich zal richten op regionale ondersteuning van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden bij de opgave om tot passende zorg in de regio te komen.

Onder een DSV verstaan we in het kader van deze subsidieoproep: “Een meerjarig domeinoverstijgend samenwerkingsverband dat de gezondheid van inwoners bevordert door het ontplooien van een combinatie van interventies en activiteiten gericht op het verplaatsen, voorkomen en/of vervangen van zorg, welzijn en ondersteuning”.

Programma kick-off

Op donderdag 29 juni organiseert ZonMw van 9.00 – 12.00 uur bij het Inntel Hotel in Utrecht een kick-off met aansluitend de mogelijkheid om te blijven lunchen.

Tijdens deze kick-off wordt er informatie gegeven over de noodzaak van transformeren, de inhoud van de subsidieoproep en het ondersteuningstraject en wat er verwacht kan worden van deelname aan een landelijk lerend netwerk. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en is er een korte introductie van de bouwstenen van transformatie.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de kick-off op 29 juni? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier.
Er zijn een beperkt aantal plekken (100) beschikbaar en vol = vol. U kunt met maximaal 2 personen per DSV deelnemen, meld u wel apart aan voor de bijeenkomst.

Heeft u nog vragen of wilt u zich afmelden? Stuur een e-mail naar jzojp@zonmw.nl

Naar aanleiding van de wetgeving van 25 mei 2018 vragen wij u toestemming voor uw persoonsgegevens. Meer informatie kunt u lezen op zonmw.nl/privacy

Neemt u deel aan de lunch?
Voor de verslaglegging leggen we beelden vast tijdens de bijeenkomst. Geeft u hiervoor toestemming?
Gaat u ermee akkoord dat uw hierboven ingevulde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor deze bijeenkomst?