Online vragenuurtje voorbereidingssubsidie eerstelijnszorg (9 november 2023)

Donderdag 9 november 2023, 11.00 - 11.30 uur, online
Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s nu een voorbereidingssubsidie aanvragen. Heeft u vragen over het schrijven van een subsidieaanvraag? Kom dan naar één van onze vragenuurtjes.

Doel van de bijeenkomst

Beantwoording van vragen over het schrijven van een subsidieaanvraag voor deze subsidieoproep.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt aan het online vragenuurtje deelnemen via Zoom:

Ondersteunings- en stimuleringsprogramma

De voorbereidingssubsidie komt uit het ZonMw ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Dit programma is nog in ontwikkeling en sluit aan bij de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030. Het is bedoeld om regio’s te ondersteunen en voorzien van regionale uitvoeringskracht bij het vertalen van de landelijke visie en het plan van aanpak naar regionale en lokale passende implementatietrajecten/projecten. Daarnaast biedt het programma ruimte voor een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.