Online informatiebijeenkomst voorbereidingssubsidie eerstelijnszorg (oktober 2023)

Dinsdag 17 oktober 2023, 16.00 - 17.00 uur, online
Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s nu een voorbereidingssubsidie aanvragen. Wilt u meer weten over de voorbereidingssubsidie voor de eerstelijnszorg? Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Doel van de bijeenkomst

Toelichting op en beantwoording van vragen over de subsidieoproep.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt de online informatiebijeenkomst volgen via:

Ondersteunings- en stimuleringsprogramma

De voorbereidingssubsidie komt uit het ZonMw ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Dit programma is nog in ontwikkeling en sluit aan bij de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030. Het is bedoeld om regio’s te ondersteunen en voorzien van regionale uitvoeringskracht bij het vertalen van de landelijke visie en het plan van aanpak naar regionale en lokale passende implementatietrajecten/projecten. Daarnaast biedt het programma ruimte voor een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.

ZonMw en eerstelijnszorg

Eerstelijnszorgprofessionals zijn voor mensen vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Ook zijn ze de poortwachter voor de tweedelijnszorg. De eerstelijnszorg staat echter onder druk door onder andere de toenemende en complexere zorgvraag en personeelstekorten in de zorg. Om de eerstelijnszorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden mét behoud van kwaliteit van zorg, investeren we in versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg én in kennisontwikkeling voor de dagelijkse praktijk en de toepassing daarvan. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/eerstelijnszorg.