O2PZ Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg 2024

11 april 2024 09.30 - 16.30 uur, Akoesticum in Ede-Wageningen
In voorgaande jaren zijn mooie stappen gezet om het onderwijs in palliatieve zorg verder te verbeteren. Hoe zorgen we er voor dat we deze stappen ook duurzaam verankeren? Deze vraag staat centraal in het Symposium Onderwijs Palliatieve zorg dat O2PZ op 11 april 2024 organiseert.

Doel van het symposium

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) organiseert voor de 4e keer een symposium over onderwijs in palliatieve zorg. In dit symposium ‘Verandering door verankering’ krijgen zorgopleiders en -docenten handvatten om hun onderwijs palliatieve zorg aan te scherpen, is er inspiratie voor beleidsmakers en -ontwikkelaars in het zorgonderwijs en zijn er tips voor (aankomende) zorgverleners om hun palliatieve zorgverlening te verbeteren. Teun Toebes, 1 van de plenaire sprekers, bespreekt hoe deelnemers zelf goede palliatieve zorg, waarbij de mens centraal staat, kunnen helpen verankeren.

Het symposium geeft ook mogelijkheid om kennis en inspiratie over palliatieve zorg uit te wisselen en om te netwerken met mensen uit organisaties die onderwijs palliatieve zorg graag goed op de kaart willen zetten.

Kijk voor meer informatie over het programma op de website van O2PZ.

Voor wie is het?

Het symposium is voor zorgopleiders en -docenten, beleidsmakers en -ontwikkelaars in het zorgonderwijs, zorgverleners en zorgstudenten met interesse voor (onderwijs) palliatieve zorg.

Aanmelden

Meld u aan voor het symposium via de website van O2PZ.

Deelnamen aan het symposium is gratis, maar houd rekening met een no-show fee van 50 euro exclusief btw.

Accreditatie

Er is aanvraag voor accreditatie bij:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V)
  • Register Zorgprofessionals

ZonMw en onderwijs in palliatieve zorg

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg, op mbo-, hbo,- en wo-niveau, en in de bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. 1 van die projecten is Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ), organisator van dit symposium.