Masterclass Zingevingszorg bij huisarts en praktijkondersteuner

23 mei 2024 20.00 - 22.00 uur, online
Wegens groot succes herhalen we deze geaccrediteerde masterclass Zingevingszorg bij huisarts en praktijkondersteuner van Agora en ZonMw in samenwerking met Carend.

In de praktijk van de huisarts en de praktijkondersteuners gaat het in de persoonsgerichte zorg met regelmaat over zingeving. Wat wordt bedoeld met zingeving? Hoe kunnen huisartsen en praktijkondersteuners zingevingsvragen signaleren, bespreekbaar maken en begeleiden? Wanneer verwijs je door en met wie werk je samen? Gaby Jacobs, Pieter Barnhoorn, Jos Somsen en Sander de Hosson gaan daar in deze masterclass  Zingevingszorg bij huisarts en praktijkondersteuner dieper op in. 

Doel van de bijeenkomst

Tijdens deze gratis én geaccrediteerde masterclass van Agora, Carend en ZonMw leert u de behoeften van patiënten aan zingeving (nog beter) te signaleren, te bespreken en te begeleiden. We gaan in op zingeving als proces waarin mensen richting geven aan hun leven, we delen kennis uit onderzoek en we bespreken voorbeelden van zingevingsvragen uit de praktijk. Tot slot gaan we in op het belang van samenwerken in geestelijke verzorging thuis.

Voor wie?

Deze masterclass is in het bijzonder voor huisartsen en POH-ers. Andere geïnteresseerden zoals wijkverpleegkundigen, verzorgenden, sociaal werkers, geestelijk verzorgers, paramedici en vrijwilligers die betrokken zijn bij zingeving en geestelijke verzorging zijn ook van harte welkom.

Programma bijeenkomst

De masterclass bestaat uit presentaties door Gaby Jacobs, Pieter Barnhoorn, Jos Somsen en Sander de Hosson en een interactief deel waarin we in gesprek gaan en kennis uitwisselen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Welkom – Guido Schürmann

 

Afbeelding
Portret Gaby Jacobs

Het leven als labyrint – Gaby Jacobs
In deze presentatie staat zingeving centraal als een proces van levensoriëntatie. Door bepaalde ervaringen of situaties kan dit proces stagneren en komen zingevingsvragen op de voorgrond te staan. We gaan in op voorbeelden van zingevingsvragen en de situaties waarin ze zich voordoen. Ook stippen we de relatie aan met gezondheid.

 

 

Afbeelding
Portret Pieter Barnhoorn

Recept voor een zingevingsprobleem? – Pieter Barnhoorn
'Dokter, ik denk dat ik aan verborgen autisme lijd. Of komt het door mijn ADHD? Of heb ik misschien een burn-out?' Steeds vaker wordt vastlopen in het leven bezien door een medisch denkraam. Durft de huisarts een ander denkraam open te zetten en ruimte te maken voor het grotere verhaal? Tijdens deze presentatie gaan we hier dieper op in en bespreken we hoe u zingevingsthematiek signaleert.

 

Afbeelding
Portretfoto Jos Somsen

Begeleiding in de ‘tussentijd’: Zijn en doen – Jos Somsen
Zingevingsvragen ontstaan vaak in een ‘tussentijd'. Er is sprake van verlies of iemand is vastgelopen in een leven dat niet (meer) goed past. Een nieuw pad is nog niet zichtbaar. Klachten zijn er wel: angst, somberheid, slapeloosheid of pijn. Uw patiënt kijkt verwachtingsvol naar u voor een oplossing. In deze presentatie gaan we in op wat u zelf kunt doen, wanneer u kunt verwijzen en naar wie.

 

Afbeelding
Portret Sander de Hosson

Casus: Onhoudbare pijn – Sander de Hosson
Een vrouw met eindstadium COPD heeft onhoudbare pijn door vele osteoporotische inzakkingen van de wervel. Ondanks zeer hoge pijndoseringen komt de pijn maar niet onder controle. Heeft de arts wel alle dimensies van de palliatieve zorg uitgediept? Een casus over het complexe samenspel van vele factoren, en de rol van zingeving.

Wie zijn de sprekers?

  • Sander de Hosson – longarts en oprichter Carend
  • Gaby Jacobs – hoogleraar geestelijke verzorging en voorzitter van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging thuis
  • Jos Somsen – POH-GGZ, adviseur en docent zingeving in de zorg, initiator projecten op snijvlak zingeving, zorg en muziek
  • Pieter Barnhoorn – huisarts, docent huisartsgeneeskunde, seksuoloog, ambassadeur zingeving in de zorg

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door NVPPO, LV POH-GZZ en V&VN. Bij de SKGV staat de aanvraag nog uit. 

Aanmelden

Deelname aan de masterclass is gratis. Meld u aan via de website van Carend

Voorbereiding