Masterclass 'Impact versterken van uw project in de ggz'

15 juni 2023, 13.00 - 18.00 uur, Hotel NH Amersfoort
Wat is impact en wat zijn manieren om dit te stimuleren? Dat leer je in de masterclass van het Onderzoeksprogramma ggz op donderdagmiddag 15 juni 2023. De masterclass is vrij toegankelijk voor professionals in de ggz en richt zich met name op projectleiders en onderzoekers.

Doel van de bijeenkomst

Vanuit het Onderzoeksprogramma ggz willen wij onze projectleiders middels een masterclass zo veel mogelijk handvatten meegeven om hun project tot een succes te maken. Daarom richten we ons in deze masterclass op manieren om de impact van projecten vergroten.

Programma bijeenkomst

13.00 - 13.30        Inloop
13.30 - 14.00       Welkomstwoord en opening
14.00 - 14.15        Naar sessie ronde 1
14.15 - 15.15          Sessieronde 1

Implementatie van onderzoeksresultaten
Hoe kan je in je onderzoeksproject aandacht geven aan implementatie? Om onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk te krijgen is het belangrijk om vanaf de start van een onderzoek aandacht te hebben voor de input en visie van verschillende stakeholders. In deze sessie gaan we middels een casus in deelgroepen bekijken welke kernfactoren van invloed zijn op de implementatie en de visie hierop van verschillende stakeholders.

Sekse en gender in onderzoek
In deze sessie wordt stilgestaan bij het belang van sekse en gender in onderzoek en hoe hiermee rekening te houden in onderzoek. Deelnemers worden meegenomen in wat er verstaan wordt onder sekse en gender en er zal een inspirerend voorbeeld gepresenteerd worden. Daarna gaan deelnemers ook zelf aan de slag met een interactieve game om na te denken hoe sekse en gender in het eigen onderzoek een plek kan krijgen.

Samenwerken met ervaringsdeskundigen
In deze sessie wordt onder leiding van PGOsupport stilgestaan bij de mogelijkheden en toegevoegde waarde van de samenwerking met ervaringsdeskundigen gedurende de looptijd en afronding van uw studie. Onder leiding van een gespreksleider wordt in gesprek gegaan over kansen, tips en aandachtspunten voor samenwerking tijdens de dataverzameling en tijdens de verspreiding en implementatie van resultaten.

15.15 – 15.30      Pauze / naar sessie ronde 2
15.30 – 16.30    Sessieronde 2

  • Implementatie
  • Sekse en gender
  • Samenwerken met ervaringsdeskundigen

16.30 – 16.45     Naar plenaire zaal
16.45 – 17.00     Plenaire afsluiting
17.00 – 18.00     Netwerkborrel

Aanmelden

Meld u aan via onderstaand formulier voor het evenement. Heeft u nog vragen of wilt u zich afmelden? Stuur een e-mail naar onderzoeksprogrammaggz@zonmw.nl.

Naar aanleiding van de wetgeving van 25 mei 2018 vragen wij u toestemming voor uw persoonsgegevens. Meer informatie kunt u lezen op zonmw.nl/privacy

Sessieronde 1 - 14.15u – 15.15u Ik wil mij graag inschrijven voor de volgende deelsessie:
Sessieronde 2 - 15.30u – 16.30u Ik wil mij graag inschrijven voor de volgende deelsessie:
Tijdens de bijeenkomst worden er foto's gemaakt. Geeft u toestemming dat u mogelijk op een foto zichtbaar bent en dat deze mag worden gebruikt voor publicaties op de website, sociale media en/of digitale publicaties?
Mogen de organisatoren van de bijeenkomst uw contactgegevens gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te houden van relevante andere bijeenkomsten op dit onderwerp?
Mogen de organisatoren van de bijeenkomst uw contactgegevens delen met sprekers, deelnemers en de locatie?