Masterclass 'Do's en don'ts van jongerenparticipatie in onderzoek'

23 juni 2023 10.00 - 17.00 uur, Social Impact Factory in Utrecht
(Helaas is deze bijeenkomst vol)

Om onderzoek aan te laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren, is het van groot belang om hen actief te betrekken. Maar hoe werk je samen op een manier die ook écht van betekenis is voor zowel onderzoekers als jongeren? Dat leer je in de masterclass die ZonMw in samenwerking met YoungXperts aanbiedt op vrijdag 23 juni aanstaande.

Doel van de bijeenkomst

In de masterclass gaan deelnemers actief aan de slag met een eigen (participatief) onderzoeksproject waar zij - nu of in nabije de toekomst - bij betrokken zijn. Voorafgaand vragen wij de deelnemers daarom om een casus in te brengen, waarmee zij tijdens de workshop aan de slag gaan.

Deze casus kan variëren voor wat betreft specificiteit (bijvoorbeeld ‘In de toekomst wil ik graag een groep jongeren betrekken bij het schrijven van een subsidieaanvraag’ of ‘Voor mijn onderzoek naar xx wil ik in 2023 minimaal xx jongerenpanelsessies organiseren, zodat sprake is van co-creatie’). Op deze manier zorgen we ervoor dat de inzichten en vaardigheden die aan bod komen tijdens de workshop direct toepaspaar zijn!

Aan het eind van de dag gaan deelnemers naar huis met een uitgewerkt participatieplan en zijn zij in het bezit van concrete vaardigheden om:

  1. te bepalen in welke fase van het onderzoekstraject participatie het beste tot zijn recht komt;
  2. de juiste groep jongeren te betrekken op het juiste moment;
  3. het project aan te laten sluiten bij de behoeften, tijdslijn en leefwereld van jongeren, in plaats van die van onderzoekers;
  4. creatieve werkvormen te gebruiken om de mening en inzichten van jongeren op te halen (o.a. design thinking methodes);
  5. ervoor te zorgen dat de inbreng van jongeren daadwerkelijk gebord is in het project (schijnparticipatie voorkomen);
  6. participatie duurzaam te maken (gelijkwaardige samenwerking en terugkoppeling).

Programma bijeenkomst

10.00 – 11.00

Introductie, kennismaking en casusinventarisatie

11.00 – 13.00

Thema 1: De rol van participatie in een onderzoeksproject. In de ochtend wordt stilgestaan bij de verschillende fases van een participatief onderzoeksproject en verplaatsen we ons in de leefwereld van jongeren. We delen tips en tricks voor (duurzaam) bereiken en betrekken van jongeren.

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 16.00

Thema 2: Van globaal plan tot concrete invulling. In de middag zetten we een belangrijke vervolgstap waarbij we de bijeenkomsten met jongeren gaan concretiseren. We gaan aan de slag met verschillende werkvormen en bespreken bovendien hoe je als onderzoeker je flexibel kunt (blijven) opstellen: wat als je participatietraject anders gaat dan verwacht?

16.00 – 17.00 Afronding, vooruitblik en borrel

Wie zijn de sprekers?

De masterclass wordt gegeven door Lysanne te Brinke en Kayla Green van het jongerenparticipatieplatform YoungXperts. Samen met een groep collega’s van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben zij dit platform opgericht om ervoor te zorgen dat wetenschappers en jongeren elkaar beter kunnen vinden en helpen. De kennis en ervaring die zij in de afgelopen jaren hebben opgedaan, delen ze nu graag met jou.

Afbeelding

Spreker 1: Lysanne te Brinke

Lysanne te Brinke is 29 jaar en doet onderzoek naar hoe jongeren de kans kunnen krijgen op bij te dragen aan de maatschappij. Ze hoopt dat jongeren, beleidsmedewerkers en wetenschappers elkaar kunnen versterken, zodat jongeren daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen. 

 

 

 

Afbeelding

Spreker 2: Kayla Green

Kayla Green is 28 jaar en werkt als onderzoeker bij het SYNC-lab. Kayla doet onderzoek naar het welzijn van jongeren en jongvolwassenen. Zij hoopt kansen voor jongeren te maken zodat jongeren invloed kunnen hebben op wat zij willen voor hun eigen toekomst.

Wie kan aanmelden?

Onderzoekers die (enigszins) ervaring hebben met jongerenparticipatie of hier op korte termijn concrete plannen op hebben zijn welkom om deel te nemen. Onderdeel van de masterclass is namelijk dat je een casus of vraagstuk uit je eigen project inbrengt en hiermee aan de slag te gaat.

Aanmelden

Meld u aan via onderstaand formulier voor het evenement. Heeft u nog vragen of wilt u zich afmelden? Stuur een e-mail naar <jeugd@zonmw.nl>. 

Naar aanleiding van de wetgeving van 25 mei 2018 vragen wij u toestemming voor uw persoonsgegevens. Meer informatie kunt u lezen op zonmw.nl/privacy