Informatiebijeenkomst subsidieoproepen Grip op Onbegrip

7 maart 2024, 13:00 - 14:30 uur, digitaal
Vanuit het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip is er 116 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ggz, politie, gemeenten, GGD en andere organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan deze mensen. Lees meer over de openstaande subsidieoproepen.

Doel

We informeren u graag over de volgende openstaande subsidiemogelijkheden:

 • Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s;
 • Vroegsignalering en opvolging in de wijk;
 • Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag.

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen? Sluit dan aan bij de digitale informatiebijeenkomst.

Aanmelden

Iedereen die geïnteresseerd is in de bovenstaande subsidieoproepen, kan zich aanmelden voor de digitale bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via het onderstaand aanmeldformulier. Bent u geïnteresseerd, maar kunt u niet aanwezig zijn op 7 maart? Bekijk de planning van het Actieprogramma Grip op Onbegrip voor andere data.

Gaat u ermee akkoord dat uw hierboven ingevulde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor deze bijeenkomst?

Programma

 1. Welkom
 2. Ben Roelands over het cliëntenperspectief
 3. Presentatie subsidieoproep: Zorg en Veiligheid 
                                     - Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s
 4. Presentatie subsidieoproepen: Zorg & Samenleving
                                     - Regionale kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag
                                     - Vroegsignalering en opvolging in de wijk
 5. VNG Regioteam Zorg & Veiligheid
 6. Beoordelingsproces en praktische informatie indienen
 7. Afsluiting