Informatiebijeenkomst subsidieoproepen Grip op Onbegrip

Digitaal
De ministeries van VWS en JenV hebben de handen ineengeslagen om een impuls te geven aan de samenwerking rondom mensen met onbegrepen gedrag. Vanuit het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip is er 116 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ggz, politie, gemeenten, GGD en andere organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan deze mensen.

Doel

We informeren u graag over de volgende openstaande subsidiemogelijkheden:

 • Grip op Onbegrip: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s.
 • Vroegsignalering en opvolging in de wijk.
 • Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag.

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen? Sluit dan aan bij de digitale informatiebijeenkomst.

Aanmelden

Iedereen die geinteresseerd is in de bovenstaande subsidieoproepen, kan zich aanmelden voor de digitale bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via gripoponbegrip@zonmw.nl.

Programma

 1. Welkom
 2. Ben Roelands over het cliëntenperspectief
 3. Presentatie subsidieoproep: Zorg en Veiligheid 
                                     - Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s
 4. Presentatie subsidieoproepen: Zorg & Samenleving
                                     - Regionale kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag
                                     - Vroegsignalering en opvolging in de wijk
 5. VNG Regioteam Zorg & Veiligheid
 6. Beoordelingsproces en praktische informatie indienen
 7. Afsluiting