Informatiebijeenkomst Open Ronde 7

3 juni 2024, 15.30 tot 17.00 uur, online
GGH beeldmerk
Vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) organiseren wij op maandag 3 juni 2024 een online informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieronde GGH - Open Ronde 7.

Door het financieren van onderzoek stimuleert het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) kennisontwikkeling over de kwaliteit en specifiek de effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis. Op basis van deze kennis kunnen hulpmiddelen op effectieve en betaalbare wijze worden toegepast in de zorg en kunnen hulpmiddelengebruikers en zorgverleners samen beslissen welke zorg het beste aansluit op de behoefte van de hulpmiddelengebruiker. In deze oproep ‘GGH – Open ronde 7: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor projectmatig, vergelijkend onderzoek over de doelmatigheid van innovatieve en bestaande hulpmiddelenzorg thuis.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

Mag ZonMw uw contactgegevens gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te houden van relevante andere bijeenkomsten op dit onderwerp?