Informatiebijeenkomst Open ronde 2026

Dinsdag 4 juni 2024 van 13.00 tot 15.00 uur
DO beeldmerk
Vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek organiseren wij op dinsdag 4 juni 2024 een online informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieronde - Open Ronde 2026.

In de Open Ronde kunt u subsidie aanvragen voor financiering van onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Het gaat om zorg die nu of in de toekomst (kan gaan) behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (ZvW) of binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Zowel onderzoek naar bestaande zorg als onderzoek naar innovatieve zorg komt in aanmerking. Centraal staat de doelmatigheidswinst in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.

Naar verwachting zal de subsidieoproep voor de Open ronde 2026 eind mei 2024 verschijnen. De deadline voor het indienen van projectideeën zal dinsdag 3 september 2024 zijn.

Programma

13.00 - 13.05 uur Welkom en opening 
(Cees Postema, voorzitter commissie Evaluatie van Effecten en Kosten (EEK)  
13:05 - 13.20 uurSubsidieoproep Open ronde 2026 in kort bestek 
(Programmamanager DoelmatigheidsOnderzoek)
13:20 - 13.40 uurIndienen van een projectidee: proces en criteria
(Programmamanager DoelmatigheidsOnderzoek)
13:40 - 13.50 uurRuimte voor vragen over de Open ronde 2026 en het indienen van een projectidee
(Programmamanagers DoelmatigheidsOnderzoek)
13.50 - 14.00 uurPauze
 
14.00 - 14.20 uurWaardegedreven zorg
(Josine Quispel-Janssen, senior programmamanager ZonMw)
14.20 - 14.50 uurPatiëntenparticipatie; hoe werk je dit uit in je aanvraag?
(Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport)
14.50 - 14.55 uurSlotwoord
(Cees Postema, voorzitter commissie Evaluatie van Effecten en Kosten)

Aanmelden