De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2023

23 en 24 november 2023, 09.00 - 17.00 uur, Hof van Liere, Antwerpen, België
Wilt u meer kennis opdoen over patiëntrelevant onderzoek en patiëntenparticipatie in onderzoek en implementatie in de palliatieve zorg? Meldt u zich dan aan voor de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg in november.

Doel van de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen

Palliactief en Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseren de Nederlandse-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2023. Op 23 en 24 november 2023 nodigen zij Nederlandse en Belgische onderzoekers en zorgprofessionals uit om aan de wetenschapsdagen in Antwerpen deel te nemen.

Het thema is ‘Niets over ons, zonder ons’. 1 van de doelen is om te laten zien hoe patiëntrelevant onderzoek past in de cyclus van kennisontwikkeling en kennistoepassing. Dit doen ze door aandacht te besteden aan 2 punten: patiëntenparticipatie in onderzoek en implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk, het liefst ook met patiëntenparticipatie. De organisatoren maken begin september meer over het programma bekend.

Oproep voor abstracts

Op de wetenschapsdagen hebben onderzoekers en zorgprofessionals de mogelijkheid om hun abstracts te presenteren tijdens de verschillende abstractsessies. De deadline voor het indienen van abstracts is 1 juni. Het wetenschappelijk comité maakt de selectie eind augustus 2023 bekend.

Wilt u ook graag een abstract indienen en presenteren? Dan kunt u op de website alle richtlijnen en formulieren vinden.

Voor wie zijn de wetenschapsdagen?

De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen zijn voor alle Nederlandse en Belgische onderzoekers en zorgprofessionals in de palliatieve zorg.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de wetenschapsdagen? Dan kunt u zich vanaf 1 juni inschrijven via de website van de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen.

ZonMw en samen beslissen

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Goede communicatie en samen beslissen speelt daar een belangrijke rol in, en het stelt extra eisen aan communicatieve vaardigheden van zorgverleners bij onder andere patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook financieren wij via onze programma's over uitkomstgerichte zorg onderzoek naar werken met uitkomstinformatie en de inzet daarvan bij samen beslissen.