Congres Zorgevaluatie

Donderdag 13 juni 2024, Beatrixtheater Utrecht
Op 13 juni organiseren ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG*) het congres Zorgevaluatie ‘Samen kiezen én delen’. Passende zorg draait steeds meer om het maken van keuzes: welke rol speelt zorgevaluatie daarin? Hoe kunnen we kennis uit onderzoek delen zodat nieuwe inzichten zo snel mogelijk landen in de praktijk? Wat is jouw rol daarin? En welke samenwerkingspartners heb je nodig om zorgevaluatie tot een succes te maken?

Voor wie?

Dit congres is hét plat­form om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het is interessant voor medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelij­ke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenver­enigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, over­heid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere betrokkenen.

Wees welkom en raak geïnspireerd bij de plenaire sessies en workshops. Binnenkort is meer bekend over het programma en inschrijving, maar noteer de datum alvast in je agenda. Accreditatie wordt aangevraagd. Graag tot ziens op 13 juni!

Afbeelding
Logo's congres

*Samenwerkende partijen binnen ZE&GG:
ZonMw • Federatie Medisch Specialisten • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen • Patiëntenfederatie Nederland • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland • Zelfstandige Klinieken Nederland • Zorgverzekeraars Nederland • Zorginstituut Nederland • Ministerie van VWS