Bijeenkomst Neuropsychoanalysefonds

4 december 2023 15.30 - 17.00 uur, online
In 2012 is bij ZonMw dankzij een particuliere gift van Dr. Frits Bienfait het Neuropsychoanalyse Fonds gestart. We zijn vereerd te kunnen mededelen dat we dankzij zijn nalatenschap een vervolg mogen geven aan dit fonds.

Doel van de bijeenkomst

Vanuit het Neuropsychoanalyse Fonds worden financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van neuropsychoanalytisch onderzoek. De focus van het fonds ligt op onderzoek naar wat zich afspeelt in het menselijk brein, uitgevoerd door wetenschappers op het raakvlak van psychiatrie (psychoananalyse) enerzijds en neurologie/neurowetenschappen anderzijds.

In het onderzoek moeten kennis en theorie worden getoetst op het grensgebied van psychoanalyse en de neurologie/neurowetenschappen. De interactie tussen de twee disciplines is hierbij essentieel. Dit alles ter bevordering van nieuwe kennis- en theorievorming.

Met deze bijeenkomst willen we graag naar boven halen wat op dit moment de belangrijke vragen zijn op het gebied van de neuropsychoanalyse. Deze bijeenkomst helpt bij het bepalen van kaders waarmee onderzoek vanuit dit fonds gefinancierd gaat worden.

Wie kan aanmelden?

De online bijeenkomst is bedoeld voor psychoanalytici, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Programma bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur. 

15.30 – 15.45 uur
Welkom en introductie van Neuropsychoanalyse Fonds                 

15.45 – 16.00 uur 
Kennismaking met aanwezigen

16.00 – 17.00 uur
Interactieve brainstormsessie

Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een bericht met de laatste informatie over de bijeenkomst. Zoals de manier om deel te nemen aan de online sessie.

Aanmelden

Meld u aan via onderstaand formulier voor het evenement. Heeft u nog vragen of wilt u zich afmelden? Stuur een e-mail naar np@zonmw.nl

Naar aanleiding van de wetgeving van 25 mei 2018 vragen wij u toestemming voor uw persoonsgegevens. Meer informatie kunt u lezen op zonmw.nl/privacy

Voor de verslaglegging leggen we beelden vast tijdens de bijeenkomst. Geeft u hiervoor toestemming?
Gaat u ermee akkoord dat uw hierboven ingevulde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor deze bijeenkomst?