Deze maand start een pilot waarin 2 JGZ-richtlijnen omgezet worden naar modules. De richtlijnen worden omgezet aan de hand van een conceptwerkwijze, waarmee uiteindelijk alle richtlijnen in modules omgezet worden. De pilot moet helpen deze werkwijze verder aan te scherpen.

Pilot

Afgelopen periode is er door methodoloog Miranda Langendam van het Amsterdam UMC gewerkt aan een werkwijze voor het omzetten van richtlijnen naar modules. Deze werkwijze wordt nu eerst getest door het werkveld. Deze maand start er een pilot naar het omzetten van een gehele richtlijn naar modules. De pilot geeft inzicht in de haalbaarheid, benodigde inspanning en de knelpunten van de werkwijze. De ervaringen vanuit de pilot worden verwerkt tot een definitieve werkwijze. De nieuwe werkwijze legt de basis voor het ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024, waarbinnen bestaande JGZ-richtlijnen omgezet worden naar modulair opgebouwde richtlijnen.

Nieuwe opzet

De komende periode gaan richtlijnontwikkelaars aan de slag om aan de hand van de conceptwerkwijze 2 bestaande richtlijnen in kleinere blokken (modules) te herschikken. Hierbij wordt bekeken of alle informatie vanuit de oorspronkelijke richtlijnen in de nieuwe opzet past. De ontwikkelaars worden bijgestaan door een ervaringsdeskundige op het gebied van modulaire richtlijnen en JGZ-professionals.  Ook zal een redacteur  zorgen dat de leesbaarheid van de teksten voor JGZ-professionals geoptimaliseerd wordt voor een prettiger gebruik van de richtlijnen.

Modulaire richtlijnen: up-to-date en gebruiksvriendelijk

Om kinderen de beste zorg te kunnen bieden is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken van wetenschappelijke- en praktijkkennis. Het up-to-date houden van bestaande richtlijnen is daarbij cruciaal. Een modulaire vormgeving in een vast format maakt  flexibeler onderhoud van de richtlijnen mogelijk. En vereenvoudigt het vinden van relevante informatie door de JGZ-professional. Bovendien kan met behulp van modules meer samenhang tussen richtlijnen gecreëerd worden, door te verwijzen naar aanverwante onderwerpen.  

Opbouw van een module

Bij een modulaire opbouw wordt een richtlijn opgedeeld in kleinere blokken, zogenaamde modules, die elk een uitgangsvraag beantwoorden. Een module bestaat uit een uitgangsvraag met bijbehorende aanbeveling(en), onderbouwing en verantwoordingsinformatie. Ook zijn eventuele andere aanverwante producten, documenten en/of hyperlinks in de module te vinden. Daarnaast maakt een modulaire opbouw het mogelijk om een onderwerp dat bij meerdere richtlijnen terugkomt, zoals verwijzen, als vaste module onder meerdere richtlijnen te plaatsen.

Wilt u op de hoogte blijven over de pilot, de werkwijze of het nieuwe JGZ-Richtlijnen programma? Houdt dan de Linkedinpagina Jeugd in de gaten.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website