De nieuwe subsidieoproepen voor onderzoek naar en voor mensen met een zintuiglijke beperking staan open. Tot uiterlijk 2 augustus 2022 om 14:00 uur is het mogelijk om onderzoeksvoorstellen in te dienen.

cartoon van een man en vrouw met een zonnebril op enblindegeleidehond met blauwe achtergrond

Laatste update: 30 juni 2022

Onderzoek voor mensen met een zintuiglijke beperking

Het programmadoel is: kennis ontwikkelen voor en over mensen met een zintuiglijke beperking en deze kennis maximaal inzetten. Om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te bieden.

De onderzoeken binnen het programma dragen bij aan het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een zintuiglijke beperking. Deze kennis is ook bedoeld om de maatschappij bewuster te maken van de problemen waar mensen met een zintuiglijke beperking mee te maken krijgen. Belangrijke uitgangspunten binnen deze onderzoeken zijn ervaringsdeskundigheid, kennisdeling en samenwerking met andere relevante doelgroepen.

Subsidiemogelijkheden per deelsector

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten vertegenwoordigt 2 deelsectoren: de deelsector auditief/communicatief en de deelsector visueel. Voor de deelsector auditief/communicatief zijn er 3 subsidieoproepen geopend, voor de deelsector visueel 4.

Voor projecten met een looptijd van 1 jaar is er maximaal 50.000 euro beschikbaar. Deze subsidieaanvragen kunnen in het Nederlands worden ingediend. Voor projecten met een looptijd van 2 jaar is er maximaal 200.000 euro per aanvraag beschikbaar. De tweejarige projecten moeten in het Engels worden ingediend. In onderstaande infographic lichten we de verschillen toe. De openstaande subsidieoproepen volgen hier.

Deelsector Auditief/Communicatief

Deelsector Visueel

Let op: het is niet langer nodig een intentieverklaring in te leveren als onderdeel van uw subsidieaanvraag. Alleen de Letter of Commitment is voldoende.

Download afbeelding

Wie kan indienen?

In de gesloten subsidieoproepen kunnen onderzoeksvoorstellen worden ingediend waarbij de hoofdaanvrager werkzaam is bij een van de erkende ZG-expertiseorganisaties. De erkende ZG-expertiseorganisaties kunnen in consortiumverband onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen uit de meerjarige deelsectorplannen.

De erkende ZG-expertiseorganisaties zijn:

  • Deelsector Visueel: Bartiméus en Koninklijke Visio.
  • Deelsector Auditief/Communicatief: Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK).

De open subsidieoproepen zijn bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om. Indienende organisaties zijn verplicht vóór 5 juli 2022, 14.00 uur afstemming en samenwerking te zoeken met ten minste één van de erkende ZG-expertiseorganisaties.

Meer informatie over het programma of de subsidieoproepen

Heeft u vragen naar aanleiding van de subsidieoproepen of de toegankelijkheid van dit bericht? Stuur dan een mail naar het programmateam, te bereiken via expertisefunctiezg@zonmw.nl. Meer weten over het programma en de deelsectoren? Kijk dan op de programmapagina Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten.     

Neem voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw contact op met de Servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 76, servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website