In opdracht van ZonMw heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese en onderzoeksagenda opgesteld over kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek. Toekomstig onderzoek moet zich onder meer richten op preventie in de vorm van online en offline interventies en op behandeling.

Onderwerpen voor onderzoek


Onderzoek dient zich te  richten op de preventie van gokproblemen en gokgerelateerde schade, betere behandeling van mensen met gokproblemen en maatwerk voor kwetsbare groepen. Ook is er aandacht nodig voor de fysieke en digitale omgeving van speelgedrag, reclame en het ontwerp van gokproducten. Online kansspelen bieden nieuwe kansen voor preventie en behandeling.

Kennissythese en onderzoeksagenda


De Wet kansspelen op afstand (KOA) is op 1 april 2021 in werking gegaan. Er komt daarmee meer ruimte voor onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, in de volksmond bekend als gokverslaving. Vanuit deze Wet is het Verslavingspreventiefonds voortgekomen, waaruit onderzoek naar kansspelverslaving wordt gefinancierd..

Vooruitlopend op een onderzoeksprogramma heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese uitgevoerd en een onderzoeksagenda opgesteld. In de kennissynthese wordt de huidige kennis op het gebied van kansspelverslaving, kansspelgerelateerde schade en kansspelproblematiek samengebracht. De onderzoeksagenda geeft vervolgens een overzicht van de kennisbehoefte.

Oude en nieuwe vragen over kansspelen en gokken


Om te komen tot een synthese van de beschikbare kennis werd informatie verzameld uit de wetenschappelijke literatuur en uit interviews met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en internationale wetenschappers. In een expertmeeting werd informatie opgehaald bij vertegenwoordigers van kansspelaanbieders, zorg, onderzoek, beleid en toezicht. Dit leidde tot de onderzoeksagenda: een totaaloverzicht van de kennisbehoeften op het gebied van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek.

Er leven nog veel vragen, bijvoorbeeld over betere behandeling van verslaving, over betere interventie en preventie, of over het omgaan met kwetsbare groepen en jongeren. De digitalisering van gokken brengt de nodige nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Het hanteren van een brede visie op gokgerelateerde schade wordt aanbevolen. Zo wordt aangesloten bij de internationale trend richting het onderzoek naar gambling harms.

Er is in Nederland ook nog de nodige ruimte voor verbetering van de randvoorwaarden voor onderzoek. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van een goede infrastructuur voor toegang tot data uit digitale producten, openheid van data en de afspraken over onafhankelijkheid en werkbaarheid van onderzoek in de praktijk.

Bekijk de kennissynthese en onderzoeksagenda

De volledige kennissynthese en onderzoeksagenda van het Trimbos-instituut zijn te vinden indit rapport:

Kennissynthese en onderzoeksagenda Kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek

Misschien ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website