Bent u een medisch professional op het gebied van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker? En wilt u meepraten over het voorgenomen proefbevolkingsonderzoek borstkanker met Contrast Enhanced Mammography (CEM) bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel? Meld u zich dan aan.

ZonMw geeft u de gelegenheid om deel te nemen aan de online consultatiebijeenkomst die wordt  gehouden op 29 maart van 9.30 tot 12.30 uur. In deze bijeenkomst worden de mogelijke opzet en criteria voor een dergelijk proefbevolkingsonderzoek besproken. Dit proefbevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Waarom deze bijeenkomst?

De Gezondheidsraad adviseert op 6 oktober 2020 om het bevolkingsonderzoek borstkanker nu niet aan te vullen met MRI met contrast voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel. De Raad ziet de noodzaak om iets te doen voor deze vrouwen bij wie het reguliere Bevolkingsonderzoek minder goed werkt, maar beschouwt MRI niet als een toekomstbestendige oplossing. Omdat CEM als alternatief voor MRI er veelbelovend uitziet, adviseert de Raad om daar op korte termijn proefbevolkingsonderzoek voor op te zetten. Hoe de verhouding tussen de voordelen en de nadelen van deze methode uitpakt in een bevolkingsonderzoek, is nog niet onderzocht.

Het is de wens van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (zie brief aan Tweede Kamer van 28 januari 2021) om vrouwen met zeer dichtborstweefsel zo snel mogelijk een verbeterd bevolkingsonderzoek aan te kunnen bieden. Het starten met proefbevolkingsonderzoek naar CEM waarbij de voor- en nadelen van de techniek worden afgezet tegen het gebruik van MRI met contrast, is urgent. Het ministerie van VWS overweegt om ZonMw de opdracht te verlenen om proefbevolkingsonderzoek naar CEM uit te zetten.

ZonMw verkent derhalve wat de mogelijkheden zijn om op korte termijn een kwalitatief goed onderzoek op te zetten. De resultaten moeten het mogelijk maken om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen voor de invoering van CEM of MRI in het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel. In de hele discussie speelt het gegeven dat snelheid geboden is.

Wilt u meepraten?

Meld u dan aan vóór woensdag 17 maart via vroegeopsporing@zonmw.nl (onder vermelding van uw naam, expertise, organisatie). U hoort dan zo spoedig mogelijk of u uitgenodigd wordt voor de bijeenkomst. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. ZonMw selecteert deelnemers op basis van expertise en organisatie om een zo groot mogelijke diversiteit van experts/organisaties deel te laten nemen.

Belangrijk

Deelname aan deze consultatiebijeenkomst beïnvloedt niet uw kansen op honorering van een eventuele toekomstige subsidieaanvraag voor dit onderzoek. De inhoud van en de wijze waarop de subsidieoproep wordt vormgegeven, wordt later bepaald door ZonMw in overleg met het Ministerie van VWS.

Meer informatie over het ZonMw programma Vroege opsporing

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website