Benieuwd naar hoe de JGZ-richtlijnen er in de toekomst uit gaan zien door modulaire vormgeving? Wil je meepraten vanuit gebruikersperspectief en of meedenken over de toepasbaarheid van de vormgegeven werkwijze? Geef je dan nu op voor de klankbordgroep bijeenkomst van vrijdagochtend 20 november 2020.

Modulaire JGZ-richtlijnen

De komende jaren zullen de JGZ-richtlijnen herzien en beheerd worden middels een modulaire vormgeving. Modulair vormgegeven richtlijnen kunnen gedeeltelijk herzien of aangevuld worden wanneer hier aanleiding toe is. Dat is efficiënter dan een richtlijn geheel te herzien. Ook is samenhang tussen richtlijnen gemakkelijker in kaart te brengen. Modules kunnen naar elkaar verwijzen en onder meerdere richtlijnthema’s terugkomen, zodat professionals gelijke informatie bij verschillende thema’s krijgen.

Werkwijze

Voor het modulair onderhoud van de JGZ-richtlijnen is een werkwijze ontwikkeld. Deze is recent getest op twee bestaande JGZ-richtlijnen (Taalontwikkeling en Overgewicht). Om het voorgestelde modulaire format naadloos aan te laten sluiten op de praktijk van de JGZ-professional vindt op 20 november 2020, van 10:00-12:00 uur een online klankbordgroep bijeenkomst plaats. Het is belangrijk dat de werkwijze goed aansluit aan de praktijk. Daarom zijn we op zoek naar JGZ-professionals die mee willen denken over de opgezette werkwijze.

Wat wordt er verwacht bij deelname aan de klankbordgroep?

Ter voorbereiding krijg je een korte samenvatting van de werkwijze en een voorbeeld van het modulaire format. Deze worden ook tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Wij zijn geïnteresseerd om te horen of het modulaire format bruikbaar is, de onderdelen herkenbaar en helder weergegeven zijn, en of er zaken worden gemist. Daarnaast horen wij graag andere feedback die kan helpen om het gebruik van de JGZ-richtlijnen in de praktijk te optimaliseren. Deelname aan de klankbordgroep inclusief voorbereiding kost je zo’n 2,5 uur.

Voor aanmelding of meer informatie over de klankbordgroep:

Stuur een mail ovv aanmelding deelname klankbordgroep naar
Miranda Langendam, via m.w.langendam@amsterdamumc.nl

ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019- 2024

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024 waarin de focus ligt op het toekomstbestendig maken van de bestaande JGZ-richtlijnen. Met uiteindelijk doel: het bevorderen van een gezonde jeugd. Het programma ondersteunt JGZ-professionals met richtlijnen in hun werk, door Innovatie van het richtlijnontwikkelproces door invoering van een modulaire vormgeving,  herziening en ontwikkeling van richtlijnen voor beroepsbeoefenaren in de jeugdgezondheidszorg en ontwikkeling van producten om de implementatie van richtlijnen in het veld te ondersteunen.

Meer projectinformatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website