Het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning heeft drie oproepen op uitnodiging uitgezet naar aanleiding de coronapandemie en de gevolgen van de overheidsmaatregelen (COVID-19). Hiermee kunnen de kunstinitiatieven en –programma’s alternatieven ontwikkelen, in lijn met de oorspronkelijke aanvraag, om daarmee de negatieve gevolgen te beperken en de actieve kunstparticipatie en –beleving ook gedurende de periode waarin de maatregelen van kracht zijn, vorm en inhoud te geven.

Achtergrond onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven en programma’s

Vanuit het programma ‘Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning’ is in december 2019 subsidie toegekend aan het project: ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s) - based Initiatives and Arts based Program’. Doel van het project is het uitvoeren van onderzoek bij 15 bestaande kunstinitiatieven en 4 kunstprogramma’s in de langdurige zorg en ondersteuning. Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijk doel is om de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector wetenschappelijk onderbouwd te verduurzamen.

Aanvullende activiteiten naar aanleiding van de gevolgen van de coronamaatregelen (COVID-19)

De coronapandemie (COVID-19) en de hieruit voortvloeiende overheidsmaatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Ouderen, in het bijzonder degenen die afhankelijk zijn van Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO), vormen een groep die hard getroffen wordt door deze maatregelen. Voor hen betekent het dat de contactmomenten in het kader van de kunstinitiatieven grotendeels of zelfs geheel komen te vervallen.
    
De, aan het onderzoek deelnemende kunstinitiatieven en -programma’s, wordt gevraagd om op korte termijn en in aansluiting op de behoefte van de ouderen, alternatieven anders dan de aanpak in de oorspronkelijke aanvraag dan wel inzet van alternatieven zoveel mogelijk in lijn met de aanvraag (corona-proof maken van de oorspronkelijke aanpak), te ontwikkelen binnen de overheidsmaatregelen. Om daarmee de negatieve gevolgen te beperken en de actieve kunstparticipatie en –beleving ook gedurende de periode waarin de maatregelen van kracht zijn, vorm en inhoud te geven. Het is van belang dat de te ontwikkelen activiteiten ook zinvol (kunnen) zijn wanneer de maatregelen worden opgeheven.

Oproepen op uitnodiging

In dit kader zijn, in samenwerking met Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en de ministeries VWS en OCW, twee oproepen op uitnodiging uitgezet gericht op een COVID-19 aanvulling voor enerzijds het onderzoek en anderzijds de aan het onderzoek deelnemende kunstinitiatieven en – programma’s gefinancierd uit het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning.

Binnen het programma wordt samengewerkt met Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en de ministeries VWS en OCW.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website