Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van onze maatschappelijke en bedrijfsdoelen is gegevensverzameling en -uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een belangrijk onderdeel van die gegevensuitwisseling. Omdat de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke bijdrage levert aan realiseren van onze maatschappelijke doelen, heeft ZonMw privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring leest u hoe ZonMw omgaat met persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt ZonMw uw persoonsgegevens?

Het aanleggen, raadplegen, onderhouden en ter beschikking stellen van persoonsgegevens komt op veel plaatsen binnen ZonMw voor. Dit is nodig om onze missie, het financieren van gezondheidsonderzoek en het stimuleren van het gebruik van de ontwikkelde kennis, goed te kunnen vervullen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

ZonMw hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

ZonMw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of ZonMw de regels van Wet bescherming persoonsgegevens en (na 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Maatregelen

ZonMw neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat ZonMw zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken;
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;
 • ZonMw maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters. En ZonMw controleert of externe partijen deze afspraken nakomen

  Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?

  In een aantal gevallen is ZonMw bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere organisaties gegevens en inlichtingen te vragen of ze te verstrekken. Hiervoor moet er wel sprake zijn dat de doelen verenigbaar moeten zijn met het oorspronkelijke verzameldoel. Deze doelen staan beschreven in art. 6 AVG.

  • Voor een wettelijke reden en voor een doel
   ZonMw verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken of op basis van toestemming. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.
  • Met zo min mogelijk gegevens
   ZonMw verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.
  • Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
   ZonMw zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.
  • Bewaren zolang noodzakelijk is
   Bij ZonMw bewaren we uw persoonsgegevens:
   • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
   • of op grond van de archiefwet is vereist, en
   • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

  Praktijkgericht-/Wetenschappelijk onderzoek

  ZonMw laat in opdracht van haar opdrachtgevers VWS en NWO praktijkgericht- en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. We proberen dit altijd met anonieme gegevens te doen. Mocht het noodzakelijk zijn daarvoor niet-anonieme persoonsgegevens te verwerken, vragen we om toestemming van de betrokkene of een verklaring van geen bezwaar. In alle gevallen geldt dat we zo min mogelijk herleidbare persoonsgegevens verwerken. En dat de resultaten van het onderzoek niet meer te herleiden zijn naar personen.
   

  Cookies van socialmediakanalen

  ZonMw biedt ook informatie aan op Facebook, LinkedIn en Twitter via advertenties. Om die gericht te kunnen sturen naar de doelgroep, maken we gebruik van targeting. We selecteren nooit op bijzondere persoonsgegevens, zoals politieke voorkeur of seksuele geaardheid.

  Op onze website tonen we content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en Google, cookies, zodat ze je kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. De meeste social mediakanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

  Contact over uw rechten

  U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht.
  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. ZonMw behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

  Doet u een beroep op een of meer van uw privacyrechten, vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en via deze link leest u hoe u de KopieID app kunt downloaden.
   
  Als u inzage wilt in bijzondere persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen, dan vragen wij u om zich persoonlijk te identificeren als u de informatie bij ons komt ophalen. Zodat wij zeker weten dat wij de informatie aan de juiste persoon geven.

  Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

  De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is uw aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoeken digitaal of op papier indienen bij:

  Functionaris voor Gegevensbescherming

  privacy@zonmw.nl of schriftelijk via Functionaris voor de Gegevensbescherming

  ZonMw
  Laan van Nieuw Oost Indië 334
  2593 CE Den Haag

  Postbus 93245
  2509 AE Den Haag

  Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website