Projecten

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Afgerond (december 2016 - april 2017)

Achtergrond Om kindermishandeling te voorkomen zijn diverse interventies beschikbaar. Deze worden ingezet als factoren in een gezin aanwezig zijn die het risico op kindermishandeling vergroten, zoals verslavings- en/of andere psychiatrische problematiek bij ouders. Doel Het doel van het onderzoek is meer zicht te krijgen op welke (onderdelen van) interventies ter voorkoming van...

Bekijk dit project

Implementatie impuls Kindcheck bij de forensische klinieken

Lopend (januari 2020 - oktober 2022)

Sinds 2013 is het uitvoeren van de Kindcheck verplicht voor alle professionals die zorgen hebben over hun volwassen patiënt of cliënt. Helaas blijkt in de praktijk dat het wettelijk verplicht stellen niet automatisch leidt tot uitvoering in de praktijk. Belangrijke redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een meldcode dan wel de randvoorwaarden waardoor de professionals om te kunnen...

Bekijk dit project

Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lopend (december 2018 - juni 2022)

Onderzoeksvraag Hulp voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys komt vaak te laat of is onvoldoende. Goede behandeling en begeleiding is nodig om weer een normaal leven te leiden. Velen worden na behandeling opnieuw slachtoffer of lopen vast in het dagelijks leven. Deze studie wil weten wat triggers zijn voor terugval, maar ook voor succes: hoe komen meisjes in contact met ‘foute mannen’,...

Bekijk dit project

Effectiviteit en bereik van zorgprogramma's voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Lopend (december 2018 - oktober 2022)

Onderzoeksvraag In dit onderzoek wordt kennis verzameld over de uitvoering en effectiviteit van zeven zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys/mensenhandelaren. Over de effectiviteit van de zorgprogramma’s is nog onvoldoende bekend. Het is belangrijk hier meer over te weten om zo het hulpaanbod verder te ontwikkelen en professionals te ondersteunen bij keuzes en aanpak in de behandeling. ...

Bekijk dit project

Samenwerken aan veiligheid: de werkwijze van MDA++ Friesland

Lopend (november 2018 - maart 2022)

Bij de aanpak van (complexe) zaken van kindermishandeling of huiselijk geweld dient toegewerkt te worden naar duurzame veiligheid in de betrokken gezinnen. Om dit te bereiken is een samenwerking tussen verschillende organisaties uit de zorg- en justitieketen én met ouders, kinderen en hun netwerk essentieel. MDA++ Friesland heeft een veelbelovende multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld, waarin...

Bekijk dit project

Consortium Vroeg preventieve interventies - Fase 2

Lopend (mei 2018 - november 2021)

Kindermishandeling is een omvangrijk probleem met ernstige gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij. Inspanningen die in de afgelopen jaren zijn verricht om kindermishandeling te voorkomen lijken niet te hebben geleid tot een vermindering van het aantal jaarlijks mishandelde kinderen. Bovendien laten overzichtsstudies zien dat interventies slechts in beperkte mate effectief zijn in het...

Bekijk dit project

LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten

Afgerond (september 2018 - september 2020)

In het project Luid & Duidelijk is door TNO, Veilig Thuis, GGD, jongeren en ouders, samen met allerlei partners in de Academische Werkplaats SAMEN, onderzocht hoe er beter naar kinderen geluisterd kan worden wanneer er (mogelijk) sprake is van kindermishandeling. Het is een VN-Kinderrecht dat kinderen en jongeren geïnformeerd worden, serieus genomen worden en dat naar hen geluisterd wordt wanneer...

Bekijk dit project

Opheffen onveiligheid: hoe doe je dat?

Afgerond (juni 2017 - november 2019)

Vijf organisaties in Amsterdam willen dat hun hulpverleners in staat zijn om gezinnen zo te begeleiden dat onveilige situaties gestopt worden. Gezamenlijk hebben zij de training 'Onveiligheid opheffen' ontwikkeld. De Jeugdbescherming Akademie van Jeugdbescherming Amsterdam voert de training uit. De komende jaren wordt deze training gegeven aan een paar duizend professionals. Doel ...

Bekijk dit project

Behandelen van gedragsproblemen bij kinderen in multi-probleem gezinnen: In-Vivo coaching in Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) geanalyseerd

Afgerond (juni 2017 - december 2020)

Dit onderzoeksproject focust zich op de werkzame elementen van de Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), één van de weinige interventies voor jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders waarbij aangetoond is dat het risico op kindermishandeling verkleind wordt. Bij PCIT wordt gebruik gemaakt van in-vivo (ofwel live) coaching ten behoeve van gedragsverandering bij de ouder (vergroten...

Bekijk dit project

De rol van docenten in het basisonderwijs bij self-disclosures van kindermishandeling: het benutten van een krachtig signaal om kindermishandeling vroegtijdiger te stoppen

Afgerond (juni 2017 - juni 2019)

Kindermishandeling kan jaren voortduren omdat het niet als zodanig herkend wordt. Een duidelijk signaal is de onthulling van kindermishandeling door een kind (‘self-disclosure’). Docenten in het basisonderwijs kunnen een vertrouwenspersoon zijn aan wie een kind dergelijke persoonlijke informatie onthult. Vaak realiseren docenten zich niet dat er een reële kans is dat ook zij lesgeven aan een kind...

Bekijk dit project

Doen wat werkt: Het eerste effectiviteitsonderzoek in Nederland naar een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling - Resolutions Approach.

Afgerond (april 2017 - april 2019)

Achtergrond De Resolutions Approach is een oplossingsgerichte aanpak van kindermishandeling (ontwikkeld door Susie Essex) waarbij gezinnen, hun sociale netwerk en hulpverleners samenwerken zodat kinderen veilig kunnen opgroeien. Onderzoeksvraag In dit project wordt de effectiviteit van de Resolutions Approach, een methode die reeds wordt toegepast in de jeugdzorg, onderzocht bij gezinnen met...

Bekijk dit project

Effectiviteit van het trainingsprogramma 'Signalering en gespreksvoering met ouders' voor professionals binnen peutercentra en voorscholen.

Afgerond (april 2017 - januari 2020)

Sinds de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in 2013 is het aantal meldingen bij Veilig thuis door professionals toegenomen. Ruim 90% blijkt achteraf onterecht, wat zorgt voor onnodig veel onrust bij ouders/verzorgers. Het voeren van een gesprek met betrokkenen kan een onterechte melding voorkomen, maar professionals ervaren dit als een hoge drempel. Ook missen zij...

Bekijk dit project

Evaluatie van een nieuw behandelmodel na kindermishandeling: gezinsaanpak en EMDR geïntegreerd.

Lopend (juni 2017 - juni 2021)

Achtergrond Gezinsaanpak en EMDR. Kindermishandeling komt veel voor en heeft grote gevolgen: het leidt tot ernstige psychische problemen van het kind, tot meer medische problemen, en tot hoge maatschappelijke kosten. In aanvulling op de traumagerichte behandeling is bij kindermishandeling een gezinsgerichte en multidisciplinaire aanpak belangrijk. Doel Een eerste pilotstudie uitvoeren naar de...

Bekijk dit project

Kunnen docenten de bespreekbaarheid van kindermishandeling onder kinderen vergroten, en hoe krijgen ze dat voor elkaar? – een secundaire analyse -

Afgerond (juni 2017 - oktober 2020)

De ‘cultuur van het zwijgen’ ook tussen kinderen en professionals, wordt beschouwd als een belangrijke factor in het voortduren van kindermishandeling. Docenten in het basisonderwijs die kampen met hun handelingsverlegenheid zijn zelden de belangrijke vertrouwenspersoon die deze kinderen zich wensen. Doel Met name meer inzicht krijgen in welke factoren een rol spelen in de invloed van een...

Bekijk dit project

Verbetering feitenonderzoek kindermishandeling bij Veilig Thuis: Implementatie en evaluatie van het NICHD protocol vergeleken met de huidige praktijk

Afgerond (juni 2017 - december 2019)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de methodiek van Veilig Thuis ontbreekt een gestandaardiseerd forensisch kind-interview. Verklaringen van kinderen zijn vaak onvolledig omdat zij bijvoorbeeld onder druk staan om zaken te verzwijgen. Ook kunnen ze veel fouten bevatten omdat zij door suggestieve vragen verklaringen afgeven die...

Bekijk dit project

Implementatie impuls toepassing Kindcheck bij GGZ

Afgerond (december 2015 - december 2019)

Bij de aanpak van kindermishandeling wordt in toenemende mate gekeken naar kenmerken van ouders die met bepaalde medische klachten hulp zoeken. Als ouders klachten hebben die gerelateerd zijn aan huiselijk geweld, verslavingsproblematiek, of ernstige psychiatrische problematiek, kan het welzijn en de veiligheid van diens minderjarige kinderen in het geding zijn. Door het gebruik van zogenaamde...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website