In 2021 verwachten we binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen weer een aantal subsidieoproepen te openen. We zetten ze voor u op een rijtje:

Gezamenlijke subsidieronde ZonMw/Hartstichting: januari 2021

De gezamenlijke subsidieronde van ZonMw en de Hartstichting, beide lid van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is geopend. In deze ronde kunnen voorstellen worden ingediend voor de ontwikkeling van een nationale en duurzame infrastructuur voor cardiovasculair registratie-gebaseerd onderzoek gericht op hartfalen. In het project dient tevens een proof of concept te worden uitgevoerd middels observationeel, retrospectief onderzoek en een prospectief onderzoek naar farmacotherapeutische behandeling van chronische hartfalenpatienten. Deze ronde staat inmiddels open. Bekijk de subsidieoproep hier.

Rediscovery Ronde 5: tweede kwartaal 2021

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Ronde Implementatie: tweede kwartaal 2021

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) levert talrijke nieuwe kennis en kunde op. Deze nieuwe kennis en kunde verspreidt zich echter niet vanzelf. Kennis van effectieve interventies alleen is onvoldoende om te komen tot daadwerkelijk gebruik van deze interventies en daarmee een beter gebruik van geneesmiddelen in de praktijk. Implementatie van onderzoeksresultaten vindt nog onvoldoende plaats. Binnen deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend gericht op de implementatie van resultaten afkomstig van reeds afgeronde projecten binnen het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma.  

Open Ronde 11: derde kwartaal 2021

De jaarlijkse Open Ronde van het programma Geneesmiddelen zal ook dit jaar weer open gaan aan het begin van het derde kwartaal. De ronde richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. De deadline voor het indienen van projectideeën is aan het eind van het derde kwartaal.

STIP Ronde: tweede halfjaar 2021

De STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) heeft als doel het effectiever inzetten van een geneesmiddel óf het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.  In deze ronde willen we projecten honoreren die gericht zijn op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. We denken aan bestaande multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in een wijk of beperkte regio die een bewezen interventie op het gebied van therapietrouw willen invoeren én willen onderzoeken hoe zo’n implementatie het beste uitgevoerd kan worden. ZonMw wil dat andere regio’s dergelijke initiatieven na afloop van het project sneller kunnen invoeren.

Ook verwacht:

Grote Trials Ronde 5: tweede kwartaal 2021
Ronde Onderzoek met Bestaande Data, gericht op onderzoek met data uit reeds bestaande (GGG)-registers: tweede halfjaar 2021
Ronde medicinale cannabis: tweede halfjaar 2021

Alle subsidieoproepen zijn nog onder voorbehoud.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website