Van 14 tot en met 17 augustus hebben internationale klinisch microbiologen, bioinformatici en biologen enthousiast en constructief met elkaar samengewerkt aan diverse klinische microbiële problemen.

poster workshop

Kinische microbiële problemen, zoals virulentie van pathogenen en antibioticaresistentie hebben soms een basis die verklaard kan worden vanuit een ecologisch-evolutionair perspectief. Samenwerking door verschillende disciplines is cruciaal om meer inzicht in deze problematiek te verkrijgen en om uitzicht te krijgen op mogelijke nieuwe aanpakken.

Daarom was er van 14 tot en met 17 augustus een workshop Microbial Darwinian Medicine. In deze workshop kwam een internationale groep van klinisch microbiologen, bioinformatici, en eco-evolutionair biologen bijeen. Specifieke thema’s die per dag werden behandeld waren

  • van een gezonde naar zieke gastheer
  • genomic based epidemiologie en diagnostiek
  • antibioticaresistentie
  • evolutie van pathogenen

Enthousiast en constructief

In de workshop werden presentaties afgewisseld met groepsdiscussies en gevolgd door samenvattende algemene discussies. De open en enthousiaste sfeer in de workshop droeg bij aan het succes ervan. Er is al sprake van een mogelijke vervolgworkshop waarin nog wat dieper wordt ingegaan op enkele behandelde aspecten. Daarnaast stellen de deelnemers een verdiepend manuscript op ter illustratie van de bevindingen van de workshop.

De workshop werd georganiseerd door Christina Vandenbroucke-Grauls (VUmc), Sandra Breum Andersen (NYU), Jesse Shapiro (U Montreal) en Marjon de Vos (Wageningen University & Research).

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website