In de internationale subsidieronde “Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)” zijn 15 uitgewerkte projectvoorstellen ingediend. Met de PREPHOBES subsidieoproep stimuleert het JPI HDHL de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van innovatie strategieën en multidisciplinaire aanpakken om overgewicht en obesitas te voorkomen in verschillende levensfasen.

Van projectidee naar uitgewerkt voorstel

In de internationale subsidieronde PREPHOBES zijn 36 projectideeën ingediend bij het JPI HDHL. Een internationaal panel van referenten heeft alle projectideeën beoordeeld op de criteria van de subsidieoproep. In totaal zijn 16 consortia uitgenodigd om een uitwerkt projectvoorstel in te dienen, het JPI HDHL heeft 15 uitgewerkte voorstellen ontvangen. Bij 11 van deze projectvoorstellen maakt een Nederlandse onderzoekgroep deel uit van het consortium.

Planning

De uitgewerkte voorstelen worden beoordeeld door een internationaal referenten panel. Het JPI HDHL verwacht uiterlijk november 2020 bekend te kunnen maken welke projecten worden aandragen voor honorering. In het voorjaar van 2021 staat een gezamenlijke kick-off meeting voor de gehonoreerde projecten gepland.

Internationale samenwerking tegen overgewicht

De internationale subsidieronde PREPHOBES wordt uitgevoerd door het Joint Programming Initiative, Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). In deze subsidieronde werken 10 landen samen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Spanje en Nederland.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website