Het onderzoeksproject ‘Diet-induced Arrangement of the gut Microbiome for improvement of Cardiometabolic health’ (DINAMIC) over voeding en darm microbiota is afgerond. Het doel van het onderzoek was om te kijken of een mediterraan dieet het gunstige effect van gezonde donor ontlasting op de insuline gevoeligheid bij personen met overgewicht kan versterken. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens het afsluitende congres van JPI HDHL DINAMIC en het Paleissymposium ‘ The Microbiome’.

Het belang van darmbacteriën

De samenstelling van de bacteriën in onze darm, de microbiota, is belangrijk voor onze gezondheid. In veel onderzoeken zijn associaties gevonden tussen de microbiota en een scala aan ziekten zoals auto-immuunziekten (IBD, diabetes type-1), overgewicht en diabetes type 2, en bijvoorbeeld ook Alzheimer.
In dit onderzoek is de microbiota (uit de ontlasting) van een gezonde donor getransplanteerd in mensen met het metabool syndroom, een aandoening die gepaard gaat met een combinatie van een hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol en overgewicht. De microbiota zijn getransplanteerd in combinatie met het eten van een gezond (Mediterraan) dieet. Met als doel te achterhalen of dit een gunstig effect heeft op de insuline gevoeligheid bij personen met overgewicht om zo het ontstaan van suikerziekte bij patiënten met overgewicht te vertragen.

Resultaten

Gebleken is dat het voorschrijven van een gezond (Mediterraan) dieet een gunstig effect heeft op de vetspiegels (plasma lipiden) bij patiënten met metabool syndroom. Er was geen toegevoegd gunstig effect van het mediterraan dieet en de microbiota transplantatie van een gezonde donor, doordat het mediterrane dieet de darmbacterie diversiteit in beide groepen verhoogde tot hetzelfde niveau. Wel zijn er door dit onderzoek specifieke darmbacterie stammen geïdentificeerd, waarvan bekeken wordt of deze ontwikkeld kunnen worden als next generation probiotica als behandeling voor diabetes.

Paleissymposium

JPI HDHL projectleider Prof. Nieuwdorp (van DINAMIC) was vorig jaar uitgenodigd als spreker op het Paleissymposium ‘The Microbiome’, waar hij onder andere de resultaten van zijn onderzoek presenteerde. Koning Willem-Alexander was gastheer van het symposium en ook Prinses Beatrix was aanwezig.  Luister hier naar zijn presentatie (Engelstalig; alleen geluid, geen beeld).

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website