Advance Care Planning (ACP), inclusief proactieve zorgplanning en markering, is een hulpmiddel om te zorgen dat palliatieve zorg telkens aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en hun naasten.

Huisarts in gesprek met patiënt


ACP kan bijvoorbeeld onnodige of ongewenste behandelingen voorkomen en duidelijkheid scheppen over wensen van de patiënt wanneer deze niet meer zelf kan communiceren. ZonMw stimuleert daarom onderzoek dat verdere ontwikkeling en implementatie van ACP mogelijk maakt. ZonMw heeft het Nivel gevraagd om onderzoek te doen naar ACP binnen de palliatieve zorg en, aanvullend, naar ACP-gesprekken tussen huisartsen en hun patiënten.

Kennisinventarisatie en handreiking ACP

Er lopen op dit moment veel ZonMw-projecten die gerelateerd zijn aan ACP. Daarom is het belangrijk dat er een goed overzicht komt van de waarde en toepasbaarheid van alle ontwikkelde ACP-interventies. In opdracht van ZonMw voerde het Nivel een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van ACP binnen 104 ZonMw-projecten. Uit het onderzoek blijkt dat voor blijvend gebruik van ACP in een organisatie kartrekkers nodig zijn die (zorg)collega’s motiveren en adviseren op dit gebied. Ook is een duidelijk organisatie- en scholingsbeleid over ACP van belang. Lees meer hierover in het rapport en bijbehorende handreiking voor de praktijk.

Literatuuronderzoek ACP-gesprek tussen huisarts en patiënt

Aanvullend op dit rapport heeft ZonMw, in opdracht van het ministerie van VWS, het Nivel gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar het ACP-gesprek tussen huisarts en patiënt. Het onderzoek van het Nivel heeft tot doel te inventariseren wat er al bekend is over ACP-gesprekken tussen huisartsen en patiënten en heeft hierbij 2 hoofdvragen geformuleerd:

  1. Wat zijn volgens onderzoek uitgevoerd in Nederland de kenmerken van ACP-gesprekken tussen huisartsen en patiënten?
  2. Welke landelijke kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, zorgmodules of handreikingen) voor huisartsen in Nederland zijn er over ACP-gesprekken? En wat is de inhoud van die kwaliteitsstandaarden.

De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan verdere ontwikkeling van ACP-gesprekken tussen huisarts en patiënt. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, brengen het Nivel en ZonMw deze onder de aandacht.

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg september 2020. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website