ZonMw neemt deel aan diverse internationale consortia. Met andere partners werken we samen aan onderzoek om kennis te ontwikkelen.

Deze kennis is nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Zoals de opkomst van nieuwe infectieziekten, de bedreiging door antibioticaresistentie en uitdagingen op het gebied van voeding en gezondheid.

Internationaal samenwerkingsverband

ZonMw participeert in het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Op het gebied van voeding nemen we deel aan Joint Programming Initiative 'a Healthy Diet for a Healthy Life' (JPI HDHL). Binnenkort haken we aan bij ERA-NET Infectious Diseases, de opvolger van Infect-ERA. Nederland geeft hiermee aan het belangrijk te vinden deel te nemen aan internationale samenwerkingsverbanden naar onderzoek, waaronder op infectieziekten. Deelname van ZonMw aan Infect-ERA is hiermee het 2e partnerschap van ZonMw in een internationaal samenwerkingsverband voor onderzoek naar infectieziekten.

Data delen essentieel voor beheersing van infectieziekten

Onderzoek naar beheersing van infectieziekten vindt plaats vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines. Invloeden van moleculair biologische aspecten tot sociaalpsychologische aspecten zijn medebepalend voor succesvolle bestrijding van infectieziekten. Zowel het humane als het veterinaire domein alsmede de omgeving spelen een belangrijke rol. Dat vraag zowel in een onderzoeksetting als in de samenleving om internationale samenwerking.
Op al deze fronten worden veel data gegenereerd en verzameld. De kennis over het analyseren van data en de rekencapaciteit van computers neemt enorm toe. Dat brengt het onderzoek naar heel nieuwe vraagstukken binnen handbereik.

FAIR data

In internationale samenwerking wordt het belang van FAIR data onderschreven. Dat zijn data die herbruikbaar zijn, omdat ze vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en duurzaam  opgeslagen zijn. Dit vergt inspanning van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en financiers van onderzoek. Het belang hiervan wordt steeds duidelijker gezien, omdat men erkent dat alleen met hergebruik de basale onderzoeksvragen opgelost kunnen worden.
ZonMw stimuleert onderzoekers via subsidiebepaling en ondersteuning om hun onderzoeksdata herbruikbaar te maken.

Antibioticaresistentie

Voor het beter kunnen beheersen van antibioticaresistentie, is gericht gebruik hiervan van eminent belang. Snelle testen die op locatie gebruikt kunnen worden, goede referentiedata, nieuwe biomarkers, methoden om het ziektebeloop te kunnen volgen en inzicht in wat er bij individuele patiënten nodig is, zijn allemaal invalshoeken die helpen om antibiotica veel meer gericht toe te passen. De ontwikkeling daarvan is afhankelijk van beschikbaarheid van data. ZonMw ontwikkelt voor het JPIAMR binnen een werkpakket 5 research infrastructures. Het optimaal delen van data, zoals dat bij Infect-ERA gebeurt, is ook in dit werkpakket het uitgangspunt.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website