Het implementatieproject ‘De mond niet Vergeten!’ heeft er in 14 regio’s aan bijgedragen dat er bij zorgprofessionals en mantelzorgers meer aandacht is voor de dagelijkse mondverzorging bij thuiswonende ouderen. Een deel van deze ouderen heeft geheugenproblemen. Een goede mondgezondheid is van belang voor eten maar ook in sociale contacten en voor het in stand houden van de algemene gezondheid.

Dit project is gestart omdat bij opname in een verpleeghuis de grote meerderheid van de ouderen een slechte mondgezondheid bleek te hebben. Zorgverleners die meededen werden geschoold en er vonden bijeenkomsten plaats om de interdisciplinaire samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerker, huisartsen, praktijkondersteuners en mondzorgprofessionals te verbeteren.

Het probleem

Uit eerder onderzoek bleek 80% van de ouderen bij opname in een verpleeghuis een slechte mondgezondheid te hebben. Dit probleem is dus eerder, in de thuissituatie, ontstaan. In dit project werd de mondgezondheid van kwetsbare ouderen in de thuissituatie gescreend. Hierbij bleek 17% van de mensen last te hebben van problemen in de mond. Bij mensen met geheugenproblemen bleek dit zelfs 27% te zijn. Deze mensen bleken, vaker dan mensen zonder geheugenproblemen, minder goed in de dagelijkse mondverzorging en hadden daarbij vaker ondersteuning nodig (44% versus 15%).

De interventie

Zorgverleners zijn (bij)geschoold op het gebied van mondgezondheid en er werden bijeenkomsten georganiseerd om de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Ook de ontwikkelde screeningsformulieren helpen daarbij. Hiermee wordt in kaart gebracht of de cliënt natuurlijke tanden en kiezen heeft, een gebitsprothese en/of implantaten, of er pijn is, of er klachten zijn met eten en wanneer het laatste bezoek aan een mondzorgprofessional plaats vond. Bovendien wordt er geobserveerd of de cliënt de mond zelfstandig goed kon verzorgen. Het screeningsformulier kan ook als verwijsbrief naar een andere zorgverlener worden gebruikt.

De effectiviteit van dit implementatieproject

Zorgverleners zijn in dit project meer gaan samenwerken en hebben de mondzorg geïntegreerd in hun dagelijkse praktijk. Implementatie van De Mond Niet Vergeten! heeft de bewustwording van het belang van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen vergroot en heeft positief bijgedragen aan de dagelijkse mondverzorging. Maar het bleek niet eenvoudig voor zorgprofessionals om, naast hun zorgtaken, tijd vrij te maken om zich de werkwijze van het project eigen te maken en er actief mee aan de slag te gaan. Dat had tijd nodig. Factoren die een belemmering bij implementatie kunnen vormen zijn: toegankelijkheid van de mondzorg, financiën en werkdruk. De aandacht voor de mondgezondheid wordt voortgezet door de Stichting ‘De Mond Niet Vergeten!’

Zelf aan de slag

Bent u zorgprofessional:

  • Informatie over het project en alle materialen zijn vrij beschikbaar via www.demondnietvergeten.nl
  • De scholingsinformatie is vertaald naar een Mondzorg app. Deze app wordt nu actief op verschillende plekken in het land gebruikt.

Bent u mantelzorger:

  • De OHAT (Oral Health Assessment Tool) is een instrument voor niet-mondzorgprofessionals waarmee u kunt beoordelen of de persoon voor wie u zorgt een consult bij een mondzorgverlener nodig heeft

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website