Impact of the coronavirus and COVID-19 on society

Dokter en oudere vrouw die gezichtsmasker dragen
Disruption of societal dynamics

Er ontstaan tijdens deze crisis vraagstukken rondom sociale en economische problemen die zijn blootgelegd of ontstaan zijn door de coronacrisis. Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van deze crisis leren voor de toekomst? ZonMw startte in maart 2020 met haar partners een reeks onderzoeksprojecten naar de effecten van de pandemie op de maatschappij. 

Impact van maatregelen en strategieën

De projecten die binnen dit thema startten, kijken naar de effectiviteit en impact van de genomen maatregelen en strategieën in reactie op de coronacrisis. Van onderzoek naar het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers tot onderzoek naar het effect van de genomen maatregelen op de grondrechten van met name kwetsbare rechtszoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak. Of van onderzoek naar de lessen die we uit de maatregelen van andere Europese landen kunnen halen tot onderzoek naar voorkeuren voor het uitrollen van COVID-apps in Nederland. Bekijk alle onderzoeken naar de impact van maatregelen en strategieën.

Economische veerkracht

Onderzoek naar de economische veerkracht richt zich op de doorwerking van de crisis in verschillende sectoren van de economie, arbeidsmarkteffecten en steunmaatregelen. Een onderzoek richt zich bijvoorbeeld op het versterken van regionaal-economische structuur, met als doel op lange termijn de nationale economische weerbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op banken en de financiële stabiliteit in Europa. Lees hier verder.

Veerkracht van de samenleving

De coronacrisis treft iedereen. Echter is het effect bij sommige groepen in de samenleving groter of complexer, bijvoorbeeld kwetsbare groepen of ouders en kinderen die thuisonderwijs geven en krijgen. Binnen dit thema richt onderzoek zich voornamelijk op groepen die tijdens de coronacrisis op sociaal en maatschappelijk gebied meer dan anderen geraakt worden door de gevolgen van de genomen maatregelen. Zo wordt onderzoek gedaan naar onderwijsachterstand bij kansarme (basisschool)leerlingen en wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe kwetsbare groepen die zijn ontstaan (zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren). Maar ook wordt er gekeken naar de mentale en fysieke langetermijneffecten van oud-COVID-19-patiënten en zorgmedewerkers. Bekijk de projecten over veerkracht van de samenleving om meer te weten te komen over psychologische effecten en emotioneel welbevinden.

View more articles