Wat is de impact van de coronapandemie op de economische veerkracht? Onderzoeken richten zich op de gevolgen van de coronacrisis in de verschillende sectoren van de economie en op de effecten voor de arbeidsmarkt. Ook wordt onderzoek verricht naar de corona steunmaatregelen, de effecten op verschillende bevolkingsgroepen en internationale handel, samenwerking en zelfvoorzienend vermogen. Deze projecten hebben als doel inzicht te verkrijgen in de economische veerkracht.

Projecten over economische veerkracht

De Weerbare Regio: Regionaal-economische Impactmitigatie van Coronamaatregelen

Projectnummer: 10430032010006
Prof. dr. F.G. Van Oort
Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoe kan een regionale en sectorale variatie in pandemie gerelateerde maatregelen de negatieve economische gevolgen op korte termijn beperken; en hoe kan de regionaal-economische structuur worden versterkt zodat de weerbaarheid van de economie op lange termijn groter wordt?

Hoe kunnen ZZPers en MKBers gezond en financieel weerbaar blijven tijdens en na de COVID-19 crisis?

Projectnummer: 10430032010008
Prof. dr. E. Demerouti
Technische Universiteit Eindhoven

De COVID-19 crisis en de maatregelen daartegen hebben ingrijpende sociale en economische gevolgen voor zzp'ers en
mkb'er. Wanneer zij de werkeisen die door de pandemie aan hen gesteld worden duidelijk kunnen herkennen en de hulpbronnen die zij nodig hebben om hiermee om te gaan goed kunnen organiseren, zullen zij beter in staat zijn om gezond en financieel weerbaar te blijven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe effectief specifieke strategieën zijn in het gezond en financieel weerbaar
houden van zzp'ers en mkb'ers en of deze strategieën aangeleerd kunnen worden middels een training.

Mobiliteit tijdens en na corona lock-down: duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

Projectnummer: 10430032010024
Prof. dr. E.T. Verhoef
Vrije Universiteit Amsterdam

Dit project heeft tot doel een op mobiliteit en gedrag gebaseerd systeem voor vroegtijdige waarschuwing te ontwikkelen na de eerste golf van COVID-19 in Nederland.

Mobility- and behavior-based early-warning system after the first wave of COVID-19

Projectnummer: 10430032010011
Prof. dr. N. Litvak
Technische Universiteit Eindhoven

This project aims to develop a mobility- and behavior-based early-warning system after the first wave of COVID-19 in the Netherlands. The consortium has expertise in mathematical models for spreading processes (TU/e), epidemiology (UU, LUMC), behavioral sciences (LUMC), data analytics (Mezuro, Ilionx),and governance (UT). We use the mobility information available at Mezuro and the syndrome and behaviour surveillance data from the COVID Radar app by the LUMC.

EVER - Economische VEerkracht van Regio’s

Projectnummer: 10430032010028
Prof. dr. E. Stam
Universiteit Utrecht

De economische veerkracht van regio’s kan zich uiten in de weerbaarheid en wendbaarheid. Onder weerbaarheid verstaan wij de mate waarin regio’s worden getroffen door een externe schok. Onder wendbaarheid verstaan we de mate waarin regio’s in staat zijn om te herstellen van een externe schok. Dit betreft ook de mate waarin transities in gang worden gezet om zelfs beter uit de crisis komen. Als we deze variatie zichtbaar kunnen maken in de veelheid aan interventies en effecten, en de achterliggende oorzaken, heeft dat waarde voor sectorale, regionale en landelijke beleidsmakers.

Is COVID-19 a threat to banks and financial stability in Europe?

Projectnummer: 10430032010032
Prof. dr. M.A. van Dijk
Erasmus University

Our hypothesis is that banks’ current loan loss provisions based on accounting rules severely underestimate the actual expected losses in their loan portfolios. Using real-time market valuations, will provide a much more up-to-date assessment of actual expected loan losses. We expect our research outcomes to be of immediate interest to financial regulators and
supervisors, which will need to act quickly if financial sector stability is at stake.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website