Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Bij mensen met epilepsie raken hersencellen plotseling overactief. Zoals bij alle chronische aandoeningen speelt de zorg rondom deze aanvallen zich vooral af in de thuissituatie. Dit vraagt van zowel de persoon met epilepsie als zijn/haar directe omgeving vaardigheid om hier mee om te gaan. Dit worden zelfmanagementvaardigheden genoemd.

Deze studie betrof een wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van een speciaal ontwikkelde zelfmanagementcursus voor volwassenen met epilepsie ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Het doel van de studie was om de (kosten)effectiviteit en haalbaarheid van deze interventie te beoordelen.

Resultaten

Uit deze studie blijkt dat de zelfmanagementcursus de potentie heeft om (kosten)effectief te zijn en dat patiënten, clinici en groepsleiders aanbevelen de cursus in te bedden in de gebruikelijke zorg.
Vervolgonderzoek is nodig, bijvoorbeeld om te onderzoeken op welke gezondheidsaspecten een zelfmanagementinterventie binnen epilepsie aangrijpt.
 

Samenvatting bij start

Epilepsie heeft een grote impact op de persoon, zijn omgeving en de maatschappij. Van alle personen met epilepsie krijgen 20%-30% hun aanvallen niet onder controle met medicijnen. Onjuiste inname van medicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Nauwe samenwerking tussen behandelaar en patiënt leidt tot een gezamenlijk gedragen medicatiebeleid (concordantie) en een betere medicatie inname.

Opzet en doel
Het onderzoek meet de (kosten)effectiviteit van een multi-component interventie (MCI). In dit onderzoek wordt een groep van 100 personen met epilepsie door toeval verdeeld in een interventie (MCI)- en een controlegroep, die gebruikelijke zorg krijgt.

De interventie MCI vindt plaats in de vorm van een programma waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen.

De MCI bevordert medicatiebeleid door:

  • a) het aanleren van zelfmanagementvaardigheden;
  • b) het gebruik van eHealth tools; zoals de speciaal ontwikkelde app (Eppy), en medicijnpotjes (MEMS), die medicatie registreren.


Meer informatie

Deze studie kent een vervolg in het VIMP-project: Verspreiding en Implementatie van de Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie (ZMLE-interventie) (8360110181)

Health Technology Assesment (HTA) helpt bij het maken van keuzes in behandelingen, FMT Gezondheidszorg (jul 2017)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website