Projectomschrijving

Apothekers en artsen kunnen samen mogelijke risico’s van het gebruik van veel verschillende medicijnen verminderen. Een manier daarvoor is het uitvoeren van medicatiebeoordelingen, met inbreng van de patiënt. Het efficiënt uitvoeren van grote aantallen medicatiebeoordelingen van een goede kwaliteit kan lastig zijn in de praktijk.

Met dit EMRePhEx-project (Efficient Medication Reviewing in Pharmaceutical therapeutic audit meetings by Experts) wordt de Opti-Med werkwijze gebruikt om het voor de huisartsen en apothekers makkelijker te maken medicatiebeoordelingen uit te voeren. Hierbij voert een vast koppel van een huisarts en apotheker onderdelen van de medicatiebeoordeling met toestemming van de patiënt ook uit voor andere huisartsen en apothekers. Huisartsen en apothekers die in dit project gaan deelnemen werken al samen met elkaar in het farmacotherapie-overleg.
In dit project wordt samengewerkt met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website