Gewoon bijzonder

Onderwerpen

 • LVB-ers tot 30 jaar
 • Sociaal domein
 • Kortdurend, praktijkgericht onderzoek

Onderdeel van programma

Gewoon bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

Geplaatst op

3 november 2016

Deadline

31 januari 2017,
14:00 uur

Bekijk

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen, voorkomen en verkleinen via integraal lokaal beleid

Onderwerpen

 • Verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV)
 • Onderzoek naar effectieve, integrale aanpak
 • Type interventies bij die aanpak
 • Gemeenten, academische werkplaatsen Publieke gezondheid, samenwerkingsverbanden, lokale netwerken
 • Preventie in de wijk of gemeente

Onderdeel van programma

Vijfde Programma Preventie

Geplaatst op

17 november 2016

Deadline

7 februari 2017,
14:00 uur

Bekijk

Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Onderwerpen

  • Voorkomen of verkleinen gezondheidsverschillen die samenhangen met verschil in sociaaleconomische status
  • Verklarend onderzoek naar deze relatie voor alle sociaaleconomische niveaus (gradiënt)
  • Intersectoraal en multidisciplinair onderzoek denk bijv. aan ruimtelijke ordening, economie, psychologie, bestuurskunde, demografie, genetica e.d.
  • Altijd in samenhang met onderzoek naar gezondheid
  • Welke rol spelen gezondheidsvaardigheden hierbij?


  Onderdeel van programma

  Vijfde Programma Preventie

  Geplaatst op

  17 november 2016

  Deadline

  7 februari 2017,
  14:00 uur

  Bekijk

  Sportimpuls 2017

  Onderwerpen

  • Nieuw sport- en beweegaanbod: vraaggericht en op maat
  • Lokale samenwerking
  • Structureel verhoogde sport- en beweegdeelname

  Onderdeel van programma

  Sportimpuls

  Geplaatst op

  9 januari 2017

  Deadline

  23 februari 2017,
  14:00 uur

  Bekijk

  Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017

  Onderwerpen

  • Nieuw sport- en beweegaanbod: vraaggericht en op maat
  • Lokale samenwerking
  • Structureel verhoogde sport- en beweegdeelname
  • Jeugd van 0-21 jaar uit lage inkomensbuurten

  Onderdeel van programma

  Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

  Geplaatst op

  9 januari 2017

  Deadline

  23 februari 2017,
  14:00 uur

  Bekijk

  Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017

  Onderwerpen

  • Passend sport- en beweegaanbod: vraaggericht en op maat
  • Lokale samenwerking tussen sport en zorg
  • Structureel verhoogde sport- en beweegdeelname
  • Kinderen van 0-18 jaar met overgewicht of obesitas
  • Ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning

   Onderdeel van programma

   Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

   Geplaatst op

   9 januari 2017

   Deadline

   23 februari 2017,
   14:00 uur

   Bekijk

   Werk(en) is gezond

   Onderwerpen

   • Gezondheidsbevordering van werkenden met een lage sociaaleconomische positie.
   • Het ondersteunen van werkenden met een lage sociaaleconomische positie met een chronische aandoening.
   • (Door)ontwikkeling, implementatie en effectiviteit van interventies
   • Verbanden tussen gedrag en de werksituatie in relatie tot gezondheid


    Onderdeel van programma

    Werk(en) is gezond

    Geplaatst op

    15 december 2016

    Deadline

    7 maart 2017,
    14:00 uur

    Bekijk
    Naar boven
    Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website