Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen

ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes.

Nieuwe financieringsmogelijkheden

Impact Explorer Dementie

Het doel van de Impact Explorer Dementie is het verkennen van de maatschappelijke waarde van onverwachte bevindingen in onderzoek naar dementie.

Programma:

PSIDER - Netwerksubsidies

Deze subsidieronde is gericht op het delen van kennis en het bevorderen van internationale samenwerking binnen één van de twee hoofdlijnen van het ZonMw...

Programma:

Kwaliteitsgelden KNOV 2024

Beroepsvereniging KNOV kan via deze subsidieoproep de Kwaliteitsgelden voor 2024 aanvragen. Hiermee werken zij aan het (door)ontwikkelen en actueel houden van...

Programma:

Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg 2024

SKMS 2 kan via deze subsidieoproep de Kwaliteitsgelden voor 2024 aanvragen. Hiermee werken zij aan het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid...

Programma:

Sportinnovator Vouchers 2024

Het doel van de Sportinnovator vouchers is om innovatie op het gebied van sporten en sportief bewegen aan te jagen. Dit kan bijvoorbeeld door verkenning van een...

Programma:

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik - Systeeminbedding Cirkel van Gepast Gebruik: Agenderen batch 2

Het betreft een oproep op uitnodiging. Alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen van ZonMw op voordracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik...

Programma:
Man loopt met blindengeleidehond het stadhuis uit.
1 / 3

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is toegankelijk, veilig, bereikbaar en duurzaam. In de videopodcast ‘Hoe toegankelijk is jouw gemeente?’ vertellen beleidsmakers en ervaringsdeskundigen hoe gemeentes toegankelijker kunnen worden voor mensen met een beperking. Kijk of luister de podcast en vind meer informatie en tips op onze website.

Ga naar de podcast
Oudere mannelijke patient ligt in bed en is samen met zijn vrouw in gesprek met een zorgprofessional.
2 / 3

Passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Bij Passende zorg gaat het over gezondheid in plaats van ziekte, om de juiste zorg op de juiste plek, waarde gedreven zorg (van goede kwaliteit, effectief en met doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen) en om zorg die samen met en rondom de patiënt tot stand komt.

Lees meer over Passende zorg
Ellebooggroet door twee personen
3 / 3

COVID-19

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, de maatschappij en de economie. Veel onderzoek was en is nodig om kennis te ontwikkelen over vaccins, zorg voor patiënten, preventie, Long COVID en de maatschappelijke gevolgen van COVID-19. Maar ook, hoe kunnen we mogelijke toekomstige pandemieën voorkomen en bestrijden? En welke kennisontwikkeling en krachtenbundeling is nodig om de maatschappij beter voor te bereiden?

Lees meer over onderzoek naar COVID-19

Artikelen

Achtergrondinformatie over de resultaten van de gefinancierde projecten.

Bekijk meer artikelen

Agenda

Bekijk alle bijeenkomsten en evenementen van ZonMw.

Bekijk meer evenementen