Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen

Daar staat ZonMw voor. We ontwerpen programma’s en financieren onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is.

Nieuwe financieringsmogelijkheden

uur

Deze subsidieoproep richt zich op het publiceren van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale dierexperimentele data. ZonMw wil hiermee de...

Programma:
uur

Deze subsidieoproep richt zich op het effectief gebruik van resultaten uit dierstudies. Het stimuleert onderzoekers om na de workshop ‘Systematisch...

Programma:
uur

Het doel van de Sportinnovator Vouchers is om innovatie op het gebied van sport en bewegen aan te jagen. Sportinnovator-centra kunnen een aanvraag indienen voor...

Programma:
uur

Dit betreft een opdrachtverlening, geen subsidie.
Voor het intensiveren van de samenwerking tussen het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein kunnen relevante...

Programma:
uur

Deze subsidieoproep richt zich op het effectief gebruik van resultaten uit dierstudies. Het geeft instellingen de mogelijkheid om een 1-daagse workshop...

Programma:
uur

Het betreft een oproep op uitnodiging. Alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen van ZonMw op voordracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik...

Programma:
1 / 3

Passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Bij Passende zorg gaat het over gezondheid in plaats van ziekte, om de juiste zorg op de juiste plek, waarde gedreven zorg (van goede kwaliteit, effectief en met doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen) en om zorg die samen met en rondom de patiënt tot stand komt.

Lees meer over Passende zorg
2 / 3

COVID-19

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, de maatschappij en de economie. Veel onderzoek was en is nodig om kennis te ontwikkelen over vaccins, zorg voor patiënten, preventie, Long COVID en de maatschappelijke gevolgen van COVID-19. Maar ook, hoe kunnen we mogelijke toekomstige pandemieën voorkomen en bestrijden? En welke kennisontwikkeling en krachtenbundeling is nodig om de maatschappij beter voor te bereiden?

Lees meer over onderzoek naar COVID-19
3 / 3

Gezonde leefomgeving

Een Gezonde leefomgeving (GLO) omschrijven we als een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl met beweging, ontspanning en een gezond voedselaanbod mogelijk maakt. Een gezonde leefomgeving is toegankelijk, veilig, bereikbaar en duurzaam. Onze leefomgeving kan positief bijdragen aan onze gezondheid door gezond gedrag te bevorderen en door blootstelling aan gezondheidsrisico’s te beperken.

Lees meer over Gezonde leefomgeving

Nieuws

Het laatste nieuws van ZonMw over onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs in de gezondheidszorg.

Bekijk meer berichten

Artikelen

Achtergrondinformatie over de resultaten van de gefinancierde projecten.

Bekijk meer artikelen

Agenda

Bekijk alle bijeenkomsten en evenementen van ZonMw.

Bekijk meer evenementen