Senior lobbyist EU-financiering

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdeling Strategie & Innovatie en bedrijfsvoering ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Kenniscentrum Sport werkt voor (lokale) professionals en vrijwilligers die deskundigheid zoeken over sport- en beweegstimulering. Kenniscentrum Sport werkt niet uitsluitend voor de sport- en bewegingssector. Vragen over sport en bewegen vanuit lokale overheden, het vrijwilligerswerk, sociale partners, landelijke of regionale kennisorganisaties, organisaties met een publieke functie of het bedrijfsleven kunnen aanleiding zijn voor Kenniscentrum Sport om ondersteuning te bieden of samenwerking te zoeken. Dit doet Kenniscentrum Sport bij voorkeur in co-creatie met zijn partners.

Voor het cluster sport en bewegen zoeken ZonMw en Kenniscentrum Sport op korte termijn een

senior lobbyist EU-financiering onderzoek en innovatie sport en bewegen
voor minimaal 3 dagen per week.
(vacaturenummer: 19-14 SL SB)

Wil je bouwen aan een internationale toekomst van onderzoek en innovatie in sport en bewegen? Beweeg je je gemakkelijk in het Brusselse? Schep je er plezier in om allerlei verschillende mensen en organisaties te binden op een gezamenlijk doel? Ben je een pionier, en heb je al vaker met dit bijltje gehakt? Dan nodigen we je graag uit om te kijken of onderstaande vacature/opdracht bij je past op dit moment. We willen graag aan de slag met een ervaren lobbyist die het een uitdaging vindt om in anderhalf jaar iets moois duurzaam neer te zetten.

ZonMw en Kenniscentrum Sport hebben, met groen licht van directie sport, VWS, onlangs een plan van aanpak internationalisering vastgesteld. Het doel van dit plan is dat activiteiten om kennis te ontwikkelen en innovaties te bewerkstelligen een internationale component krijgen, en bijdragen aan de ambitie om van Nederland het meest sport innovatieve land te maken. Nederland profileert zich hiermee internationaal als kenniseconomie in sport en bewegen, en onderzoeksactiviteiten hebben (ook) internationale financiering. Vooralsnog zijn de activiteiten uit het plan zodanig opgesteld dat in een eerste -korte termijn- fase de haalbaarheid en mogelijke succes van een internationale inzet wordt bepaald en tegelijkertijd de mogelijkheden hiertoe beïnvloed. Na een pilot van 1,5 jaar beoordelen we of verdere inzet loont en wat daarvoor nodig is. Substantieel onderdeel van dit plan is de inzet van een lobbyist die verkent, mobiliseert, aan draagvlak werkt en stakeholders beïnvloedt. Deze persoon is in het Brusselse actief, en werkt in Nederland om de juiste partijen te verbinden en stimuleren. Specifiek werkt de lobbyist aan een (nieuw) ERA-NET (of ander vergelijkbaar concept) sport en bewegen onder Horizon Europe, beïnvloedt daartoe de juiste personen en instanties in Brussel en Den Haag, en mobiliseert medestanders in Nederland. De lobbyist neemt hierin mee hoe de Olympische cyclus behulpzaam kan zijn in het bereiken van het internationaliseringsdoel. Het beoogde eindresultaat van de opdracht/project is overtuigende duidelijkheid over, en duurzaam draagvlak voor, een ERA-NET dat Nederlandse onderzoekers en sportinnovatoren mogelijkheden voor internationale samenwerking en financiering biedt.

Onze functie

Als senior lobbyist werk je aan een opdracht. Je levert binnen twee tot drie maanden een projectplan. Hierin beschrijf je welke resultaten worden beoogd en hoe deze worden bereikt. Deze zijn met stakeholders afgestemd en getoetst.
Het eindresultaat van dit project is een advies aan de leden van een klankbord/stuurgroep dat overtuigend is, en concreet acties en activiteiten bevat, om de ingezette weg te vervolgen, en bij te dragen aan de ambitie zoals hierboven verwoord.

Jouw profiel

 • Ruime ervaring met lobbyactiviteiten in Brussel met Europese instituties (Europese Commissie, Europees Parlement e.d.);
 • WO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met sport en bewegen, en kennis van het Nederlandse wetenschappelijke klimaat;
 • Bekend met onderzoek- en innovatiefinanciering;
 • Netwerker en verbinder bij uitstek, niet alleen in Brussel maar vooral ook in Nederland;
 • Begrijpt belangen en vind het leuk hierin te verbinden ten behoeve van het doel van het project;
 • In staat partijen te mobiliseren en verbinden op een doel, is uit op partnership;
 • Positioneert zich onafhankelijk en creëert duidelijkheid over rol, weet optimaal gebruik te maken van bestaande netwerken, heeft/vindt aansluiting bij PV Nederland in Brussel;
 • Beheerst Nederlands en Engels vloeiend, pré is Frans;
 • Werkt zelfstandig en projectmatig, kan pieken in werk aan;
 • Wekt vertrouwen, is verbindend, werkt inspirerend.

De lobbyist is minimaal 3 dagen per week werkzaam, bij voorkeur op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wij bieden je

 • Arbeidscontract of opdrachtverlening voor 1,5 jaar, de exacte vormgeving wordt in overleg nader bepaald (werk-/opdrachtgever is ZonMw; inschaling volgens de BBRA 1984);
 • Minimaal 3 dagen per week;
 • Honorering naar zwaarte van de functie/op basis van ervaring;
 • Basis is bij ZonMw, Den Haag, maar uiteraard ben je veel op stap en in Brussel te vinden.

Informatie

Mondeling/telefonisch kunt u voor meer informatie terecht bij Mark Raijmakers, clusterhoofd sport en bewegen bij ZonMw (070-3495328). Kijk op de volgende sites voor meer achtergrond informatie: www.zonmw.nl/sportenbewegen, www.kenniscentrumsport.nl, www.sportonnovator.nl.

Sollicitaties

Belangstellenden kunnen hun motivatie en cv als bestand uploaden via onderstaande sollicitatiebutton.

De selectie bestaat uit minimaal twee gesprekken in Den Haag. Ter voorbereiding van het tweede gesprek kan het plan van aanpak worden gelezen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website