Programmasecretaris Sport en Bewegen

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdeling Strategie & Innovatie en bedrijfsvoering ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Voor het programmacluster Sport en Bewegen zijn wij op korte termijn op zoek naar een enthousiaste

Programmasecretaris
voor 21,6-32 uur per week (0,6-0,8 fte)
(vacaturenummer 19-83 PS SB)

Ben jij iemand die planmatig kan werken en efficiënt zaken organiseert? Die gestructureerd complexe klussen oppakt en deadlines bewaakt, samen met de collega's van het cluster sport en bewegen bij ZonMw? Die tegelijkertijd aan verschillende activiteiten werkt, met behoud van kwaliteit en zorgvuldigheid? Die zowel mondeling als schriftelijk goed communiceert. Dan is deze functie voor jou!

Cluster sport en bewegen
Het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties bevordert de waarde die sport toevoegt aan de samenleving. Kennis en innovatie in de sport draagt bij aan inclusie en sociale cohesie, aan een betere gezondheid door een actieve leefstijl, aan het bereiken van topprestaties. Zo werken we aan maatschappelijk en economisch rendement van sport en bewegen.

We financieren onderzoek en innovatie, stimuleren de toepassing van beschikbare kennis in de sport- en beweegpraktijk én - andersom - de inzet van praktijkkennis in onderzoek. Zo bevorderen we dat iedereen in Nederland op het eigen niveau, op een verantwoorde manier, duurzaam kan sporten en/of bewegen. Ons uitgangspunt: met kennis maak je inzichtelijk hoe sport en bewegen waarde toevoegt aan de samenleving. We streven ernaar dat nieuwe inzichten optimaal worden benut.

In het cluster werken we in vier programma's: sportimpuls (stimulering lokale sportparticipatie), sportblessurepreventie (ontwikkeling en implementatie), sportonderzoek (praktijkgericht) en sportinnovatie (zie ook www.sportinnovator.nl); dit laatste programma heeft als opdrachtgever het Topteam Sport.

Onze functie

 • het organisatorisch en inhoudelijk ondersteunen van programma-activiteiten zoals workshops, conferenties, projectleidersbijeenkomsten, e.d.;
 • het organiseren en voorbereiden van in- en externe overleggen (waaronder programmacommissie-vergaderingen), inclusief verslaglegging;
 • het bewaken en ondersteunen van de voortgang van gefinancierde projecten, het maken van plannings- en voortgangsoverzichten en signaleren van eventuele knelpunten;
 • het ondersteunen van subsidierondes waaronder het (mede)organiseren en plannen van subsidieoproepen, het zoeken van referenten, het bewaken van voortgang e.d.;
 • het leveren van bijdragen aan het opstellen van jaarplannen, jaarverslagen, communicatie- en implementatieplannen.

Jouw profiel

 • je hebt een relevante, afgeronde universitaire opleiding;
 • je hebt kennis van het werkveld, en aantoonbare affiniteit met onderzoek- en innovatievraagstukken;
 • je beschikt over relevante werkervaring;
 • je bent proactief, zelfstandig en resultaatgericht, enthousiast en collegiaal;
 • je beschikt over aantoonbare, goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je hebt ervaring met organisatie van bijeenkomsten;
 • je bent in staat om informatie samen te vatten, te beoordelen en te analyseren;
 • je vindt het leuk om verbindingen te maken op inhoud en tussen mensen omdat er veel wordt samengewerkt met andere programma's (nationaal en internationaal);
 • je bent pro-actief, en bereid op piekmomenten je extra in te zetten.

Wij bieden je

 • een aanstelling voor 21,6-32 uur (0,6-0,8 fte) per week voor een periode van 1 jaar, bij voorkeur verspreid over 4-5 dagen, een tijdelijke verlenging behoort onder voorwaarden tot de mogelijkheden;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal € 4.313,89 bruto per maand (schaal 10 van het BBRA 1984) op fulltime basis (36 uur per week);
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • een interessant werkveld, een dynamisch team en een prettige werkcultuur.

Informatie

over deze functie is in te winnen bij Mark Raijmakers, clusterhoofd (070-3495328). Meer informatie vind je op www.zonmw.nl/sportenbewegen.

Sollicitaties

kunnen tot en met 20 oktober 2019 ingezonden worden via onderstaande button. Je motivatie graag separaat uploaden.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 24 en/of 25 oktober, op 28 en/of 29 oktober vinden de mogelijke tweede selectiegesprekken plaats. De procedure wordt afgerond vóór eind oktober. De start is zo spoedig mogelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website