Communicatieadviseur Ouderen LZO

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdeling Strategie & Innovatie en bedrijfsvoering ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Algemeen

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bouwt de komende vier jaar, vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuning.
Het bouwen van een dergelijke duurzame kennisbasis vraagt om nauwe samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs om zo het lerend vermogen van de sector te stimuleren en te innoveren. Het programma biedt ruimte aan innovatieve vormen van onderzoek, nieuwe kennisontwikkeling en het ondersteunen van professionals bij het leren in de praktijk. Ouderen vormen een specifieke doelgroep binnen het programma.

Het programma is organisatorisch ondergebracht bij het cluster Ouderen. Dit cluster richt zich op onderzoek en verbetering van zorg en welzijn specifiek voor (kwetsbare) ouderen maar ook in bredere zin voor mensen met een langdurige zorg en ondersteuningsvraag. In het cluster wordt nationaal en internationaal samengewerkt waarbij gezocht wordt naar oplossingen die de doelgroep ondersteunen om zo lang mogelijk actief te zijn, sociaal verbonden te blijven en zelfstandig te wonen. Hierbij staat versterking van de eigen kracht, de (zorg)behoefte van de cliënt en het betaalbaar houden van de zorg steeds meer centraal.
Het programma werkt nauw samen met diverse andere programma's binnen ZonMw. Zie ook www.zonmw.nl/programma-langdurige-zorg

Voor cluster Ouderen / programma Langdurende Zorg en Ondersteuning zijn we op zoek naar een

Communicatieadviseur
voor 32 uur p/w
(vacaturenummer 18-104 CM OUD)

Onze functie

De communicatieadviseur maakt deel uit van het programmateam en speelt een essentiële rol in zowel de communicatie als de implementatie. Veelvuldig contact met het veld is noodzakelijk om goed vorm te geven aan de gewenste communicatie van het programma. De communicatiemedewerker werkt met diverse partijen samen en heeft oog voor de diverse belangen en posities van organisaties. Gelet op het programma is strategisch denken en handelen vanuit de inhoud van het programma een essentiële competentie. Dit vereist een flexibele houding van de medewerker en vraagt om een proactieve en creatieve aanpak.

Als communicatieadviseur ben je bezig met:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van het (strategisch) communicatiebeleid voor het programma LZO;
 • het peilen van communicatiebehoeften binnen het programmateam, adviseren over effectieve communicatie/implementatiestrategieën binnen het programma en projecten, opstellen van communicatie/implementatieplannen en coördinatie van de uitvoering;
 • het afstemmen van de communicatieactiviteiten met de implementatieactiviteiten binnen het programma team, en met de collega's van de communicatie- en implementatie in de cluster;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van nieuwe programma's binnen n programmaonderdelen vanuit communicatie en implementatie- perspectief;
 • het aanjagen, begeleiden en uitvoeren van communicatietrajecten;
 • het zoeken naar verbanden tussen programma's en projecten van je programma, team ende organisatie ten behoeve van het behalen van de programma doelstellingen;
 • het vertegenwoordigen van het team c.q. ZonMw in externe communicatie-overleggen en fungeren als aanspreekpunt voor de pers;
 • een aandeel leveren aan de algemene ZonMw- communicatie-ontwikkeling.

Dit alles in nauwe samenwerking met de andere communicatie- en implementatiemedewerkers binnen het cluster Ouderen en de stafafdeling van ZonMw.

Jouw profiel

 • je bent een ervaren, inspirerende en betrokken communicator met adviesvaardigheden die de waarde van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek voor het voetlicht kan brengen door de juiste communicatie en implementatie. Meer specifiek:
 • je hebt een academisch denk- en werkniveau;
 • je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en een goed strategisch inzicht;
 • je hebt forse ervaring in strategische communicatieprocessen;
 • je kunt conceptueel en analytisch denken, maar ook kunnen organiseren en uitvoeren;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels);
 • je bent een adviseur op verschillende niveaus, gevraagd en ongevraagd;
 • je hebt ervaring als opdrachtgever van externe partijen (vormgevers, freelance journalisten, congresbureaus);
 • je bent zelfstandig, flexibel, coöperatief, proactief en slagvaardig;
 • je hebt kennis van en affiniteit met de wereld van onderzoek, onderwijs en langdurige zorg en ondersteuning.

Wij bieden je

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 uur per week (0,89 fte waarvan 0,1 fte voor positieve gezondheid) voor een periode van 1 jaar. De exacte vormgeving van de aanstelling wordt in overleg nader bepaald;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tot maximaal € 4.809,66 bruto per maand (schaal 11 van het BBRA 1984) op fulltime dienstverband (36 uur/1,0 fte);
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • een inspirerende werkomgeving in een collegiaal team:

Informatie

over deze functie is in te winnen bij Désirée te Marvelde, programmasecretaris LZO, telefoon 070 349 52 66 of Martijn da Costa, coördinator, telefoon 070 349 50 49.

Sollicitaties

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie en cv tot en met 19 december 2018 als bestand uploaden via onderstaande sollicitatiebutton.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld waarbij interne kandidaten bij geschiktheid binnen de procedure voorrang hebben op externen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website