Communicatieadviseur

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdeling Strategie & Innovatie en bedrijfsvoering ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Algemeen

Voor cluster Translationeel onderzoek zijn we op zoek naar een

Communicatieadviseur
voor 28,8 uur p/w (0,8 fte)
(vacaturenummer 19-03 CA TO)

De programma's binnen het cluster Translationeel Onderzoek (cluster TO) richten zich op het versnellen van innovaties in de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens. Hierdoor leidt kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder tot concrete verbeteringen voor patiënten. Daarnaast richten de programma's zich op duurzame gezondheidszorg. Daarmee bedoelen we dat zorg betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Versterking van het Nederlands onderzoeksveld op het gebied van translationeel onderzoek wordt door zowel nationale als internationale programmering bevorderd. Het cluster werkt nauw samen met andere clusters binnen ZonMw. Zie ook https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programma-translationeel-onderzoek/

Onze functie

De communicatieadviseur speelt een essentiële rol in zowel de communicatie als de implementatie van de verschillende (internationale) onderzoeksprogramma's. Veelvuldig contact met het veld is noodzakelijk om goed vorm te geven aan de gewenste communicatie van het programma. De communicatiemedewerker werkt met diverse partijen samen en heeft oog voor de diverse belangen en posities van organisaties. Gelet op het programma is strategisch denken en handelen vanuit de inhoud van het programma een essentiële competentie. Dit vereist een flexibele houding van de medewerker en vraagt om een proactieve en creatieve aanpak. Je hebt de juiste competenties in huis om flexibel om te kunnen gaan met uiteenlopende mensen en situaties. Je schakelt makkelijk tussen strategie en (aansturing van) uitvoering. Je kunt het speelveld overzien, bent omgevingsbewust en weet jouw collega's op de juiste manier te ondersteunen.

Als communicatieadviseur ben je bezig met:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van het (strategisch) communicatiebeleid voor de activiteiten van het cluster;
 • het peilen van communicatiebehoeften binnen het cluster, adviseren over effectieve communicatiestrategieën, opstellen van communicatieplannen en coördinatie van de uitvoering;
 • het afstemmen van de communicatieactiviteiten binnen het cluster, en met de collega's communicatie in de andere clusters;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van nieuwe programma's vanuit communicatieperspectief;
 • het aanjagen, begeleiden en uitvoeren van communicatietrajecten;
 • het vertegenwoordigen van het team c.q. ZonMw in externe communicatie-overleggen en fungeren als aanspreekpunt voor de pers;
 • een aandeel leveren aan de algemene ZonMw- communicatie-ontwikkeling.
  Dit alles in nauwe samenwerking met de andere communicatieadviseur binnen ZonMw.

Jouw profiel

 • je bent een ervaren, inspirerende en betrokken communicator met adviesvaardigheden die de waarde van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek voor het voetlicht kan brengen door de juiste communicatie.

Meer specifiek:

 • je hebt een academisch denk- en werkniveau;
 • je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en een goed strategisch inzicht;
 • je hebt ervaring in strategische communicatieprocessen;
 • je kunt conceptueel en analytisch denken, maar ook kunnen organiseren en uitvoeren;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels);
 • je bent een adviseur op verschillende niveaus, gevraagd en ongevraagd;
 • je hebt ervaring als opdrachtgever van externe partijen (vormgevers, freelance journalisten, congresbureaus);
 • je bent zelfstandig, flexibel, coöperatief, proactief en slagvaardig;
 • je hebt kennis van en affiniteit met de wereld van onderzoek, onderwijs en langdurige zorg en ondersteuning.

Wij bieden je

 • een tijdelijke aanstelling voor 28,8 uur per week (0,8 fte) voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. De exacte vormgeving van de aanstelling wordt in overleg nader bepaald;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tot maximaal € 4.809,66 bruto per maand (schaal 11 van het BBRA 1984) op fulltime dienstverband (36 uur/1,0 fte);
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • een inspirerende werkomgeving.

Informatie

Informatie over deze functie is in te winnen bij Jacqueline Selhorst (programmamanager) telefoon 070 3495170 of Christine de Ruiter (coördinator communicatie clusters), telefoon 070 3495019.

Sollicitaties

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie en cv tot en met 23 januari a.s. als bestand uploaden via onderstaande sollicitatiebutton.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 28 januari a.s. tussen 12:00 uur en 17:00 uur.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld waarbij interne kandidaten bij geschiktheid binnen de procedure voorrang hebben op externen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website