Ambtelijk Secretaris OR

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdeling Strategie & Innovatie en bedrijfsvoering ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Algemeen

Binnen ZonMw functioneert een actieve Ondernemingsraad (OR). Voor ondersteuning van de OR zoeken we een enthousiaste

ambtelijk secretaris OR
Voor 7,2 uur per week (0,2 fte)
(vacaturenummer 19-113 AS OR)

De ambtelijk secretaris OR voert werkzaamheden uit op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, zodanig dat de ondernemingsraad, binnen de door hem gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund.

Onze functie

 • voorbereiden van interne OR-vergaderingen en de formele overlegvergadering met de bestuurder/directie. Onder andere reservering vergaderruimtes en opstellen agenda en vergaderschema;
 • mede zorgen voor het informeren van en de inhoudelijke afstemming tussen OR en achterban;
 • verslagleggen van alle OR-vergaderingen;
 • bewaken afspraken/procedures;
 • afhandelen van correspondentie;
 • beheren archief van de OR;
 • informatievoorziening OR, waaronder ook het zelfstandig verzamelen van informatie en het schrijven van notities over voor de OR relevante onderwerpen;
 • voorbereiden OR-jaarverslag;
 • in overleg met de OR plannen en regelen van scholingsactiviteiten;
 • bijdragen aan de opstelling van de begroting van de OR en bewaken van het OR-budget;
 • organiseren van OR-verkiezingen;
 • beheren OR-groep op intranet.

De ambtelijk secretaris is geen lid van de OR en heeft dus geen stemrecht. De ambtelijk secretaris valt hiërarchisch onder het hoofd HRM en valt functioneel onder de voorzitter van de ondernemingsraad.

Jouw profiel

 • je hebt een opleiding op minimaal mbo-, maar bij voorkeur hbo-niveau;
 • je hebt interesse in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • je hebt een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • je bent pro-actief, zelfstandig en flexibel;
 • je bent in staat om taken binnen gestelde tijdslijnen af te ronden;
 • Je kunt goed plannen en organiseren, zowel je eigen werk als (sturen op) het werk van anderen;
 • je bent pragmatisch ingesteld, maar ook zorgvuldig en nauwkeurig;
 • je hebt goede redactionele en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden je

 • een tijdelijke aanstelling voor een periode van 12 maanden met uitzicht op een verlenging;
 • een leuke uitdagende baan in een enthousiast team en binnen een dynamische organisatie met maatschappelijke relevantie;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tot maximaal € 3.452,47 bruto per maand (salarisschaal 8 van het BBRA 1984) bij een 36-urige werkweek;
 • een prettige en informele werkomgeving waar flexibele invulling van werktijden tot de mogelijkheden behoort.

Informatie

Eerste aanspreekpunt van de ambtelijk secretaris is de voorzitter van de OR, Rob Koenen, telefoon 070 349 54 14.

Sollicitaties

Sollicitaties kunnen tot en met 13 november 2019 ingezonden worden via onderstaande button. Je motivatiebrief graag separaat uploaden.

Solliciteren

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website