Subsidies

Met gerichte subsidieprogramma’s stimuleert ZonMw innovatie in de gezondheidszorg. Heeft u een idee dat aansluit bij één van de openstaande subsidieoproepen dan kunt u dat idee als subsidieaanvraag indienen. De openstaande en gesloten subsidieoproepen vindt u hieronder.

45 resultaten
Open Wis alle filters
 • Anders werken, anders organiseren: onderzoek naar andere manieren van werken en organiseren zijn belangrijk om de...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Deze subsidieoproep is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
  Voor wie:
  Op uitnodiging
 • Interventies in de Databank Erkende Interventies krijgen is een intensief proces. Middels deze subsidie wil ZonMw u...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Het doel van de subsidieoproep dementie hbo-fellowship is om met behulp van persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Er is sprake van onvoldoende kennis en bewustwording over endometriose bij vrouwen met klachten en onvoldoende...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Wilt u het subsidieprogramma ‘Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak’ evalueren op inhoud en proces? Deze subsidie is...

  Deadline:
  Status:
  Open
 • Om proactieve transmurale palliatieve zorg te organiseren zonder belemmeringen door onder andere de huidige bekostiging...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • De subsidieoproep Grote Trials Ronde 6 is bedoeld voor aanvragen die middels een hoge bewijslast uitsluitsel geven over...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
  Voor wie:
  Op uitnodiging
 • Het doel van de Impact Explorer Dementie is het verkennen van de maatschappelijke waarde van onverwachte bevindingen in...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met het oplossen van...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Deze subsidieoproep is onderdeel van het programma Antimicrobiële Resistentie 3 (2022-2025). Het doel van deze...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Deze subsidieoproep richt zich op kennisontwikkeling over onderzoeksmethoden en uitkomstmaten in de langdurige zorg en...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open