Subsidies

Met gerichte subsidieprogramma’s stimuleert ZonMw innovatie in de gezondheidszorg. Heeft u een idee dat aansluit bij één van de openstaande subsidieoproepen dan kunt u dat idee als subsidieaanvraag indienen. De openstaande en gesloten subsidieoproepen vindt u hieronder.

46 resultaten
Open Wis alle filters
 • Om proactieve transmurale palliatieve zorg te organiseren zonder belemmeringen door onder andere de huidige bekostiging...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Er is sprake van onvoldoende kennis en bewustwording over endometriose bij vrouwen met klachten en onvoldoende...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag doen voor het leren transformeren richting...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Het doel van de Sportinnovator Vouchers is om innovatie op het gebied van sport en bewegen aan te jagen. Sportinnovator...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Deze subsidieoproep richt zich op het effectief gebruik van resultaten uit dierstudies. Het stimuleert onderzoekers om...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Bewustwording in de samenleving creëren als het gaat om mensen met een beperking begint bij de potentiële...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Interventies in de Databank Erkende Interventies krijgen is een intensief proces. Middels deze subsidie wil ZonMw u...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio...

  Deadline:
  Status:
  Open
 • Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Deze subsidieoproep is onderdeel van het programma Antimicrobiële Resistentie 3 (2022-2025). Het doel van deze...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Met dit subsidietraject wordt ingezet op praktijkgericht onderzoek naar effectieve interventies en werkwijzen voor een...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Het doel van deze oproep is het wegnemen van obstakels bij de borging en/of opschaling van lokale beweeginitiatieven...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open