Subsidies

Met gerichte subsidieprogramma’s stimuleert ZonMw innovatie in de gezondheidszorg. Heeft u een idee dat aansluit bij één van de openstaande subsidieoproepen dan kunt u dat idee als subsidieaanvraag indienen. De openstaande en gesloten subsidieoproepen vindt u hieronder.

 • Multidisciplinaire Consortia Onderzoeksprogramma Dementie

  Het onderzoeksprogramma Dementie heeft als kerndoelstelling kennis te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Werkpakket 6 Valorisatie; integratie onderwijs, onderzoek en zorg

  Met deze subsidieoproep wordt invulling gegeven aan Werkpakket 6 ‘Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg’...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
  Voor wie:
  Op uitnodiging
 • Dementie Fellowships 2023

  Het doel van deze subsidieoproep is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers te ondersteunen die innovatieve...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Dementie hbo-fellowships 2023

  Het doel van de subsidieoproep dementie hbo-fellowship is om met behulp van persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • NCDC follow-up metingen

  De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een follow-up meting binnen de cohorten aangesloten bij het Netherlands...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
  Voor wie:
  Op uitnodiging
 • Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases

  Het Joint Programme Neurodegenerative Diseases (JPND) lanceert een subsidieoproep. Het doel is een beter begrip van de...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Subsidieoproep Werkpakket 4: Veelbelovende innovatieve therapieën - Voorbereidende fase (fase 1)

  Met deze subsidieoproep wordt invulling gegeven aan Werkpakket 4: ‘Veelbelovende innovatieve therapieën’ van het OPD...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Subsidieoproep Werkpakket 4: Veelbelovende innovatieve therapieën - Ontwikkelfase (fase 2)

  Met deze subsidieoproep wordt invulling gegeven aan Werkpakket 4: ‘Veelbelovende innovatieve therapieën’ van het OPD...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Verspreidings- en Implementatie Impuls van dementieonderzoek

  Met deze subsidieoproep stimuleert ZonMw kennisbenutting van veelbelovende resultaten die zijn voortgekomen uit reeds...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Verbeteren van dementiezorg en -ondersteuning in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk

  Het primaire doel van deze subsidieoproep is bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Impact Explorer Dementie

  Het doel van de Impact Explorer Dementie is het verkennen van de maatschappelijke waarde van onverwachte bevindingen in...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Open